Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) je spolkem subjektů působících v oblasti veřejných zakázek, který se aktivně podílí na rozvoji oblasti veřejných zakázek a prosazuje kvalifikovaný přístup k jejich zadávání.

Sdružujeme zadavatele, dodavatele, poradce či administrátory, kteří mají zájem na sdílení dobré praxe, kultivaci veřejno-zakázkového prostředí a chtějí být „in“, co se týká nejaktuálnějších informací a rozhodnutí ve veřejných zakázkách.

Nabízíme vzdělávací akce, pravidelný informační servis a možnost podílet se na vývoji oboru veřejných zakázek prostřednictvím činnosti pracovních skupin, podáváním legislativních podnětů a připomínek či dialogem s autoritami jako Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Připojte se k nám a pojďte pomoci tvořit lepší, kultivovanější, profesionálnější a inovativní svět veřejných zakázek.

Připravované akce

Aktuality

Kalendář AVZ