Proběhlé akce

Fotografie z proběhlých událostí naleznete na našem Facebooku nebo ve fotogalerii.

Asociace pro veřejné zakázky, z.s. uspořádala  již XII. ročník své pražské konference, která se uskutečnila ve Spojce Karlín

Veřejné zakázky_ZAOSTŘENO NA..." #konference2024 #AVZ

  • Spojka Karlín – Pernerova 697/35, Praha 8  
  • 18. června 2024 od 9:00 - 18:00 h.

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 se uskutečnilo tematické setkání věnované ustanovení § 46 ZZVZ – jeho aplikovatelnosti a limitům.

Kam až lze při využívání ustanovení § 46 ZZVZ, tedy objasňování údajů, dokladů, vzorků nebo modelů zajít? Co považujeme za objasnění a co za doplnění? A jaká objasnění a doplnění jsou z pohledu rozhodovací praxe ještě přípustná a jaká nikoliv? 

Na tyto a další související otázky odpovídali naši přednášející Mgr. Markéta Adámková z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Mgr. Michaela Machálková z AK Portos (dříve Císař, Češka, Smutný), Mgr. Ondrej Čurilla z AK Havel & Partners, a Mgr. Markéta Dlouhá z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Ve spolupráci s MMR se 25. března 2024 v prostorách Akademie pro veřejné investování (AVI), uskutečnilo úvodní setkání OTK k tématu elektromobility, související infrastruktury a navazujících služeb.

V úterý 19. března 2024 se uskutečnilo tematické setkání věnované projektovému řízení veřejné zakázky od úvah / záměru až po contract management.

Jakým způsobem lze přistupovat k přípravě a zadávání veřejné zakázky? Preferujete komplexní přístup od plánování záměru, promýšlení účelnosti, efektivity, posuzování přínosů, kontrolu průběhu plnění, po vyhodnocení plnění, zpětnou vazbu apod. nebo řešíte zadávání spíše tradičním způsobem zakázkáře limitovaného např. strukturou organizace, rozdělením jednotlivých činností i  odpovědností a často nemožností ovlivnit více parametrů a zadávacích podmínek či kritérií. Vnímáte rozdíl v přístupu k nákupům / zakázkám mezi soukromým a veřejným sektorem? Co je nezbytné změnit, abychom se posunuli k širšímu pojetí veřejné zakázky? 

 

ZÁZNAM  z  celého  workshopu  naleznete na  konci  tohoto  dokumentu.                       

Fotogalerii z akce naleznete zde.                                                          

Ve dnech 13. a 14. března 2024 se v prostorách Akademie veřejného investování (AVI) uskutečnila společná akce Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace pro veřejné zakázky. Workshopu zaměřeného na komplexní pojetí metody BIM a jejího využití ve stavebních zakázkách se zúčastnilo na 150 zájemců z řad osob podílejících se na zadávacích řízeních, tj. zakázkářů, investičních techniků, právníků, správců majetku, administrátorů, advokátů příp. dodavatelů realizujících projekty metodou BIM.

Dne 13. února 2024 se uskutečnilo pravidelné
Shromáždění členů AVZ
 

V úterý 13. února 2024 se uskutečnilo tematické setkání, které bylo zaměřeno na hodnocení kvality a vzorky vč. vzorkování designových prvků.   

Dokážeme již v současné době správně vyhodnotit kvalitnější nabídku plnění? Jak nejlépe porovnat nabízenou kvalitu v nabídkách, jak vlastně umožnit na ni hodnotit? Jak obtížné je pak "obhajovat" přidělené hodnocení např. poskytnutých vzorků? A jakým způsobem funguje vzorkování designových prvků? Obstojí hodnocení kvality a vzorků před dozorovými orgány a co může pomoci zadavateli k obhájení jeho postupu? Na tyto a další související otázky odpovídali naši přednášející.

Dne 7. 12. 2023 se uskutečnilo tematické setkání, které se věnovalo vendor lock-inu (VLI) ve veřejných zakázkách. IT je oblast je obecně poměrně komplikovanou a uzavřenou a není snadné soutěžit IT systémy a nahrazovat stávající při zachování funkčnosti, kompatibility a provozu organizace. V průběhu setkání jsme Vás seznámili s příčinami vzniku VLI, s odstupňováním úrovní VLI, i s exitovými strategiemi a způsoby, jak si s VLI poradit a vymanit se z něj. Prezentována byla metodika s doprovodným krokářem a příklady opatření, které připravila pracovní skupina AVZ pro Veřejné zakázky v ICT. Tématem provedli Josef Šetek z Centra pro regionální rozvoj, David Mareš z MT Legal a Josef Hubert z NAKIT. Závěr tematického setkání patřil Mojmíru Florianovi z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který účastníky seznámil s rozhodovací praxí vztahující se k IT zakázkám a vendor lock-inu. 

Děkujeme Vám za účast na letošním 15. ročníku říjnové konference AVZ, která se uskutečnila ve dnech 19. a 20. října 2023 v hotelu Zámek Valeč

Veřejné zakázky aktuálně #konference2023 #AVZ

Účastníky přivítal ze  připraveného záznamu ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a hned po něm úvodním slovem Tomáš Machurek, předseda Výkonného výboru AVZ. Příspěvky prvního dne přednesli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, AK Havel & Partners, Oživení, Compet Consult, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a KGS Legal. V rámci druhého dne prezentovali zástupci Centra pro regionální rozvoj, Ernst & Young, CZBIM i výkonná ředitelka AVZ Martina Šelejová. 

Zářijové setkání bylo zaměřeno na "Využití umělé inteligence (AI) ve veřejném zadávání". Jakým způsobem a do jaké míry ovlivní umělá inteligence zadávací proces? Může AI nahradit v určitých oblastech lidskou práci? Jak se připravit a využít potenciál, který AI nabízí? Kde jsou rizika využívání AI? Kdo nese odpovědnost za výstupy a měli bychom být "chytřejší", abychom dokázali AI "uhlídat" a zůstala dobrým sluhou (nikoliv špatným pánem)? Kdy můžeme čekat zásadní průlom v jejím využívání? 

S aktuálními trendy v oblasti AI a o tom, jak s AI zacházet, účastníky setkání Vás seznámili Ing. Barbora Brabcová ze společnosti Bebecon s.r.o., Jan Hubka ze společnosti Digitask a Mgr. Rasťo Koval´ ze společnosti Cequence.

Asociace pro veřejné zakázky, z.s. uspořádala  již XI. ročník své pražské konference, která se uskutečnila ve Spojce Karlín.

Příspěvky přednesli zástupci MMR, ÚOHS, INDOC, HAVEL & PARTNERS, MT Legal, AVZ a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Děkujeme všem partnerům za podporu a účastníkům za účast a přátelskou atmosféru celé akce. 

Dubnové setkání bylo zaměřené na novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jaké změny čekají veřejné zadávání a které pozměňovací návrhy prošly schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a budou řešeny v Senátu Parlamentu ČR? Se schváleným zněním novely ZZVZ účastníky tematického setkání seznámili Mgr. Markéta Adámková z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Mgr. Pavel Herman z advokátní kanceláře MT Legal a Mgr. Mojmír Florian z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Ve středu 19. 4. 2023 jsme uspořádali 1. kulatý stůl k tématu BIM (navazující na "nultý" seznamovací). Tentokráte jsme se zaměřili na konkrétní prezentace již zrealizovaných projektů a diskusi o dalších možnostech podpory využívání metody BIM především při zadávání veřejných zakázek.

Kulatého stolu se zúčastnil předseda představenstva Odborné rady pro BIM (czBIM) Ing. Petr Matyáš, který účastníky seznámil s rekonstrukcí objektu Nekázanka kompletně realizovanou s pomocí metody BIM. Druhým představeným projektem byla dětská léčebna v Ostrově u Macochy, s níž účastníky seznámili zástupci veřejného zadavatele - Jihomoravského kraje - Mgr. Jakub Váňa a Ing. Alena Havlíčková. 

V pátek 31. 3. 2023 jsme uspořádali kulatý stůl navazující na témata řešená na prosincovém tematickém setkání - problematiku střetu zájmů, skutečných majitelů a uplatňování mezinárodních sankcí. 

Kulatý stůl zorganizovala AVZ ve spolupráci se společností Ernst & Young (člen AVZ) a v návaznosti na prosincové tematické setkání, které bylo věnováno uvedeným tématům a v jehož rámci zaznělo množství podnětů a dotazů, na něž se především zadavatelé veřejných zakázek snaží nalézat řešení a ne vždy si jsou jisti svými postupy a přístupy k problematice, obavy pak výrazněji panují v oblasti dotovaných veřejných zakázek.

Březnové tematické setkání se věnovalo multikriteriálnímu hodnocení a tomu, jak ve veřejných zakázkách ošetřit a zajistit kvalitu požadovaného a nabídnutého plnění. Je využívání vícekriteriálního hodnocení výhodné a jaké plnění přímo vybízí k jeho využívání? Zmínili jsme zákonnou úpravu hodnocení, rozebrali výhody i nevýhody jednotlivých způsobů hodnocení s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a seznámili účastníky s rozhodovací praxí ÚOHS u zakázek, v nichž bylo multikriteriální hodnocení využito, a to včetně hodnocení se subjektivně posuzovanými kritérii. Představeno bylo množství příkladů vícekriteriálního hodnocení zakázek ve zdravotnictví a také u zadavatele využívajícího metodu BVA. V rámci setkání vystoupila Mgr. Adéla Havlová, LL.M. nově působící na MMR, Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS), Mgr. Alena Ševčíková z nemocnice Nové Město na Moravě (i MPSV) a Mgr. Jiří Šimon z Technické správy komunikací hl. m. Prahy.