SNADNÝ A BEZPLATNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Snadný a bezplatný přístup k informacím z oboru na jednom místě, ať už se jedná o monitoring tisku, rozhodnutí ÚOHS, informace týkající se legislativy v oblasti veřejných zakázek, informace z odborných platforem zabývajících se oblastí zadávání veřejných zakázek a další. Zvýhodněné možnosti využití aplikací usnadňujících a zefektivňujících zadávání veřejných zakázek.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ SE SPECIALISTY Z OBORU

Pravidelná setkání se specialisty z oboru, kteří sdílejí své know-how, a výměna zkušeností mezi zadavateli, jakož i dalšími aktéry zadávacího procesu. Výhoda možnosti konzultací s předními odborníky. Přístup ke vzdělávacím a prezentačním materiálům zdarma. Neméně významná je příležitost podílet se na legislativním procesu a podobě legislativy v oblasti veřejného zadávání, především prostřednictvím možnosti připomínkování zákonů.

BEZPLATNÉ ČI ZVÝHODNĚNÉ VSTUPY NA SEMINÁŘE

Bezplatné či podstatně zvýhodněné vstupy na semináře a konference pořádané AVZ i jinými partnerskými organizacemi. Možnost kvalitního vzdělávání s garancí odbornosti v oblasti veřejných zakázek se zaměřením na praktickou aplikaci, interakci mezi zadavateli, možnost řešení aktuálních problémů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

PŘÍLEŽITOST PROPAGACE

Příležitost propagace vlastní firmy na webových stránkách a sociálních sítích AVZ a na akcích pořádaných AVZ. Možnost participace na partnerství s renomovanými organizacemi či autoritami působícími v oblasti veřejných zakázek (ÚOHS, MMR aj.). Záštitu nezávislé, kvalifikované a transparentní instituce.

PŘEHLED ČLENSKÝCH VÝHOD PRO ROK 2023 

PLÁN AKCÍ AVZ V ROCE 2023_aktualizace 0623