Příspěvky v časopisu Veřejné zakázky v praxi

Článek věnovaný změnám závazků ze smluv na veřejné zakázky a také vyhrazeným změnám, především z pohledu oborů pojišťovnictví a stavebnictví - zjištění členů pracovních skupin VZ v pojišťovnictví a VZ ve stavebnictví 

 

 

Přílohy:
Download this file (VZ6_2022.pdf)Vydání č. 6 časopisu v r. 2022[ ]695 kB

Příspěvek reagující na dvě červnové akce AVZ - Konferenci Veřejné zakázky v proměnlivé době a Kulatý stůl ke koncepci BIM, z něhož vzešel materiál tzv. Akční plán zadavatele  

Přílohy:
Download this file (Akcni_plan_final.pdf)Akční plán zadavatele[ ]674 kB
Download this file (Vz5_2022.pdf)Vydání č. 5 v r. 2022[ ]356 kB

Článek nastiňující oblasti a zjištění, s nimiž pracují členové tří pracovních skupin AVZ - pro Dotované veřejné zakázky, Veřejné zakázky v pojišťovnictví a Veřejné zakázky ve stavebnictví

Přílohy:
Download this file (VZ4_2022.pdf)Vydání č. 4 časopisu v r. 2022[ ]438 kB

Příspěvek podrobně shrnující téma vertikální spolupráce ve veřejných zakázkách včetně příkladů z praxe a rozhodovací praxe ÚOHS

Přílohy:
Download this file (VZ3_2022.pdf)Vydání č. 3 časopisu v r. 2022[ ]912 kB

Článek zaměřený na problémy spojené s ukládáním spisů zadávacích řízení, nekompatibilitou umožněných formátů, nesouladem právních norem - zjištění vycházející z činnosti Pracovní skupiny AVZ Elektronizace zadávání veřejných zakázek 

Přílohy:
Download this file (VZ2_2022.pdf)Vydání č. 2 časopisu v r. 2022[ ]568 kB

Příspěvek o postřezích z říjnové konference a také o oslavě 15 let AVZ 

Přílohy:
Download this file (VZ1_2022.pdf)Vydání č. 1 časopisu v r. 2022[ ]667 kB

Článek věnovaný tematickému setkání zaměřenému na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, mj. na její výpočet, sčítání, ale i vyhrazené změny a rozhodovací praxi

Přílohy:
Download this file (VZ6_2021.pdf)Vydání č. 6 časopisu v r. 2021[ ]764 kB

Článek k 15. výročí AVZ: "Asociace pro veřejné zakázky nabízí partnerství již 15 let"

Přílohy:
Download this file (VZ5_2021.pdf)Vydání č. 5 časopisu v r. 2021[ ]580 kB