Pracovní skupiny AVZ

Pracovní skupiny byly zřízeny Asociací pro veřejné zakázky v červnu roku 2021 a jsou zaměřeny na oblasti, které jsou z pohledu veřejných zakázek důležité, problematické, složité, aktuální či jinak zajímavé. Činnost pracovních skupin spočívá v nalézání a definování témat vhodných k diskusi či řešení, ve sdílení zkušeností. V rámci sdílení témat a obdobných „starostí“ dochází k posouvání zadávání zakázek i směrem k naplňování poslání AVZ – sdílení dobré praxe – ale také ke kultivaci, profesionalizaci a modernizaci zadávání veřejných zakázek s důrazem na praktickou část zadávání a řešení konkrétních sporných a nejasných situací.

Za dobu svého fungování pracovní skupiny přispěly ke konání odborného kulatého stolu, prezentovaly příspěvky na tematických setkáních i konferencích, jejich zjištění a závěry jsou publikovány v odborných časopisech a na webových stránkách AVZ, zaslaly podněty k úpravě legislativy atd.

Věříme, že činnost pracovních skupin má výrazný praktický přínos a bude dále spoluvytvářet „lepší, poučený a spolupracující“ veřejno-zakázkový svět.