Dobročinnost

V roce 2023 jsme opět podpořili Nadační fond Šance onkoláčkům, který pomáhá dětem s vrozenými vadami či dětem v onkologické léčbě.

Částka ve výši 17.000,- Kč sestává z honorářů, jichž se vzdali přednášející na akcích AVZ v roce 2023.

Těmto pěti přednášejícím tímto nadační fond i my děkujeme

Nadačnímu fondu přejeme mnoho úspěchů v jeho činnosti 

Nadační fond Šance onkoláčkům | Pomáháme dětem s vrozenými vadami a dětem s jiným závažným onemocněním (nfsanceonkolackum.cz)

 

V roce 2022 jsme podpořili Nadační fond Šance onkoláčkům, který pomáhá dětem s vrozenými vadami či dětem v onkologické léčbě.

Částka ve výši 10 100,- Kč sestává z honorářů, jichž se vzdali přednášející na akcích AVZ v roce 2022 a z částky vybrané na předvánočním setkání členů AVZ.

Přednášejícím i přispěvatelům tímto děkujeme. 

Nadačnímu fondu přejeme mnoho úspěchů v jeho činnosti 

Nadační fond Šance onkoláčkům | Pomáháme dětem s vrozenými vadami a dětem s jiným závažným onemocněním (nfsanceonkolackum.cz)