Společnost Lexikon VZ s.r.o., je provozovatelem jedinečné webové aplikace LeXikon VZ  www.lexikonvz.cz, která nabízí nejen základní, ale i další důležité, zajímavé a aktuální informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v jeho aktuálním znění, a také k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Přehledným způsobem zpracovává zejména pak aktuální rozhodovací praxi týkající se zadávání veřejných zakázek. Cílem této webové aplikace je zjednodušení přístupu k informacím týkajících se zákonné úpravy a usnadnit tak uživateli nalezení odpovědi na jeho otázky či možností výkladu zákona. Unikátnost systému spočívá především v zatřídění textů přímo k jednotlivým ustanovením zákona, resp. ke konkrétnímu paragrafu, jeho odstavci či písmenu. Hlavním cílem při průběžném aktualizování dat je neustálé zkvalitňování obsahu a zajištění aktuálnosti informací obsažených v aplikaci LeXikon VZ, a tím zvýšení informační podpory zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek a široké odborné veřejnosti v České republice.