Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) je spolkem subjektů působících v oblasti veřejných zakázek, který se aktivně podílí na rozvoji oblasti veřejných zakázek a prosazuje kvalifikovaný přístup k jejich zadávání.

Sdružujeme zadavatele, dodavatele, poradce či administrátory, kteří mají zájem na sdílení dobré praxe, kultivaci veřejno-zakázkového prostředí a chtějí být „in“, co se týká nejaktuálnějších informací a rozhodnutí ve veřejných zakázkách.

Nabízíme vzdělávací akce, pravidelný informační servis a možnost podílet se na vývoji oboru veřejných zakázek prostřednictvím činnosti pracovních skupin, podáváním legislativních podnětů a připomínek či dialogem s autoritami jako Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Máte-li zájem spoluvytvářet lepší, kultivovanější, profesionálnější, informovaný a inovativní svět veřejných zakázek, můžete se k nám připojit formou členství v AVZ přihláška ke členství.

Připravované akce

Aktuality

  • Novela ZZVZ prošla 3. čtením v PSP ČR (Aktuality) 27. 03. 2023

    Průběžně monitorujeme cestu již přes 2 roky připravené vládní novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a připomínek k ní. Novela aktuálně prošla 3. čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jedná se o sněmovní tisk č. 249. Sněmovní tisk 249 (psp.cz)

  • DOSAŽENO 100!!! ČLENŮ AVZ (Aktuality) 13. 02. 2023

    Je nás 100!!! - vlastně už 101 ;-) Koncem minulého týdne se nám do AVZ registrovali hned 3 noví členové, prostřední z nich je členem s pořadovým číslem 100 a jedná se o Mendelovu univerzitu v Brně, které tímto k dosažení milníku gratulujeme! Po schválení nových členů Výkonným výborem je tedy k dnešnímu...

Kalendář AVZ