Praha, 19. 3.2013 – Členové Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) se stali prvními uživateli jedinečné aplikace s názvem Lexikon VZ. Tato aplikace poskytuje členům AVZ dozorová a soudní rozhodnutí v řazení k jednotlivým ustanovením ZVZ a výrazně tak zjednodušuje vyhledávání takových rozhodnutí a dalších potřebných informací v oblasti veřejných zakázek.  Členové AVZ mají přístup k této aplikaci v rámci svého členství zdarma.

 Lexikon VZ je webová aplikace, která nabízí nejen základní, ale i další důležité, zajímavé a aktuální informace k jednotlivým ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v jeho aktuálním znění. K jednotlivým zákonným ustanovením jsou přiřazeny relevantní informace z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, rozhodnutí národních i evropských soudů, a to vždy ve formě tzv. právních vět, tedy relevantních pasáží z daných rozhodnutí. Lexikon VZ obsahuje rovněž informace a podklady týkající se národní legislativy, evropské legislativy, komentáře z odborné literatury a další stanoviska. Aplikace je denně doplňována o nejnovější texty a současně jsou průběžně rozšiřovány i její funkce tak, aby uživatelský komfort byl co největší. Lexikon VZ je určen všem zájmovým skupinám – zadavatelům, dodavatelům, odborníkům.

Lexikon VZ vytvořila společnost Dasonele na základě návrhu, který se zrodil právě mezi odborníky v AVZ. AVZ pro své členy zakoupila multilicenci s cílem usnadnit svým členům každodenní aplikaci zákona ve světle relevantní rozhodovací praxe kompetentních orgánů práci a tím současně podpořit kvalifikované a transparentní zadávání veřejných zakázek v ČR.

 Lexikon VZ byl pro členy AVZ spuštěn v pondělí 18. března 2013.