Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) podporuje verzi schválenou poslaneckou sněmovnou.

AVZ se jako člen expertní skupiny ministra pro místní rozvoj a současně jako člen Platformy pro transparentní zakázky podílela na přípravě vládního návrhu novely zákona o veřejných zakázkách.

„Nejde pouze o kosmetické změny zákona, ale o podstatný zásah do stávající právní úpravy. Společným jmenovatelem drtivé většiny uvedených změn je snaha o větší transparentnost a dosažení úspor při zadávání veřejných zakázek; z tohoto hlediska jde o počin nesporně chvályhodný a záslužný. Otázkou, na níž dá odpověď až budoucí praktická aplikace, nicméně zůstává, zda pro naplnění uvedených cílů byly zvoleny vhodné a účelné prostředky. Zda tedy nepůjde jen o politicky motivované zavedení další řady povinností zadavatelům a zpřísnění sankcí za jejich nedodržení. Potud by se novela dala označit jako více politická než praktická a převážně imperativní než motivační“, říká k návrhu Tomáš Machurek, předseda výkonného výboru AVZ.

AVZ bedlivě sleduje probíhající legislativní proces. Senátem navrhované úpravy přitom odborníci z AVZ považují za legislativně nepříliš zdařilé a nedomyšlené, které by ve svém důsledku přinesly další komplikace ve výkladové a aplikační praxi.

AVZ přisvědčuje v tomto smyslu i těm hlasům odborné veřejnosti, dle kterých by Senátem navrhované změny mohly způsobit prohloubení recese. Navzdory výhradám k poslanecké verzi novely zákona, AVZ preferuje přijetí této verze novely před tou senátní.

Normu koncem loňského roku vrátil Senát s pozměňovacími návrhy sněmovně. Novela například ruší losování nebo snižuje limity pro veřejné zakázky malého rozsahu. Senátoři vložili do návrhu zákona především povinnost uchazečů rozkrýt vlastnickou strukturu dodavatelů.

AVZ vítá veškeré snahy o omezení korupčního chování, nicméně se domnívá, že toto nelze regulovat pouze zákonem o veřejných zakázkách, ale dalšími speciálními právními předpisy.