Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozšířil své oborové sborníky rozhodnutí o veřejných zakázkách o další oblast, kterou jsou zakázky v oblasti informačních technologií.

Cílem těchto sborníků je v jedné publikaci shromáždit věcně zajímavá meritorní prvostupňová a druhostupňová rozhodnutí ÚOHS vydaná v rámci správních řízení zahájených na návrh či z moci úřední a podat čtenáři stručné shrnutí merita projednávané věci, jakož i nastínit některé úvahy prezentované v rámci uvedených rozhodnutí s cílem napomoci dobré zakázkové praxi.

V právě vydávané publikaci se tak zaměřujeme na rozhodnutí z období 01/2021 až 06/2023 dotýkající se problematiky v oblasti IT, do níž řadíme zakázky na dodávky a služby související s poskytnutím hardware a software (zejm. provoz a rozvoj informačních systémů, licence, nástroje elektronické komunikace aj.).

Závěry formulované v rozhodnutích zahrnutých do tohoto sborníku mají mnohdy přesah i mimo sféru jejich věcného zaměření, v důsledku čehož mohou být v mnoha případech aplikovatelné i na postupy zadavatelů v jiných odvětvích.

Sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti IT Sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti IT 998 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
23/188

(Zdroj: ÚOHS newsletter)