Vláda České republiky na svém jednání dne 14. června 2023 schválila Výroční zprávu o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022.

V rámci zefektivnění práce Ministerstva pro místní rozvoj a jednání vlády byla Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2022 spojena s výroční zprávou o fungování Národního elektronického nástroje za rok 2022 a s informací o Strategii elektronizace zadávání VZ za rok 2022, resp. zprávu o vyhodnocení přínosu uplatňování Pravidel uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Vládě tak byl předložen jeden materiál. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, v návaznosti na bod II. usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 418 k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012, předložilo vládě Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2022.

Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2022 a podává statistické informace
o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení či použitého základního hodnoticího kritéria, průměrné počty nabídek atd.).

Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů a v neposlední řadě informuje o stavu a dalším rozvoji jednotlivých modulů v rámci projektu NIPEZ. V závěru Výroční zprávy jsou definovány hlavní cíle a trendy v oblasti veřejných zakázek pro následující období.

Zpráva rovněž obsahuje kapitolu věnovanou odpovědného zadávání. Předložením zprávy je tak naplněn i úkol z usnesení vlády č. 531/2017 předkládat vládě vyhodnocení přínosu uplatňování Pravidel uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, která byla zmíněným usnesením schválena.

Ministerstvo pro místní rozvoj zároveň předkládá v tomto materiálu Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2022 na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

Zpráva o fungování národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2022 obsahuje především informace o:

  • činnosti MMR v oblasti správy NEN (školící činnost, nové funkční verze systému NEN atd.),
  • počtu subjektů a uživatelů využívajících NEN pro zadávání veřejných zakázek,
  • využívání uživatelské podpory systému NEN (počet dotazů na uživatelskou podporu ze strany uživatelů atd.).

Třetí částí předkládaného materiálu je informace o Strategii elektronizace zadávání VZ za rok 2022 předkládané na základě usnesení vlády ze dne 11. května 2022 č. 375 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2022 až 2030.

Výroční zpráva o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022

Výroční zpráva o elektronizaci a stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2022

Usnesení vlády ze dne 14. června 2023 č. 424 k výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022

Usnesení vlády ze dne 14. června 2023 č. 424 k výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022

 

Zdroj: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/vlada-schvalila-vyrocni-zpravu-o-elektronizaci-a-stavu-verejnych-zakazek-za-rok-2022/