V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023 Sb. V rámci této legislativní změny došlo také k úpravě § 255 odst. 1 ZZVZ, který se týká stanovení výše kauce.

Vzhledem k tomu, že mohou v souvislosti s novelou vznikat určité nejasnosti v tom, jak kauci skládat, vydává Úřad následující stanovisko, v němž tuto problematiku vysvětluje.  

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb. 163 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
23/0123

Zdroj: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3666-stanovisko-uradu-k-novelizovanym-pravidlum-skladani-kauce-pri-podani-navrhu-dle-zzvz.html