Doporučení členů pracovní skupiny k uplatňování požadavků na prokázání zákonných povinností při pořizování / zadávání ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ a souvisejících služeb ve veřejných zakázkách

Členové pracovní skupiny identifikovali jako jedno z diskutabilních témat uplatňování požadavků (zákonných či souvisejících) v zadávací dokumentaci při pořizování zdravotnických prostředků. Za tímto účelem byl pro členy pracovní skupiny zrealizován seminář věnovaný této oblasti vedený externím hostem - Mgr. Janem Zahálkou.  

Diskutovány byly možnosti uplatnění požadavků na doložení souvisejících dokumentů v zadávací dokumentaci, a to jako součást kvalifikace dodavatele nebo v rámci technických požadavků na předmět plnění nebo v rámci součinnosti k uzavření smlouvy nebo jako smluvní podmínka v rámci samotné smlouvy.

Závěry a doporučení, k nimž dospěli členové pracovní skupiny, jsou uvedeny zde: Doporučení členů PS VZ ve zdravotnictví_ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

(2. 6. 2023; Zdravotnické prostředky a související služby ve VZ - Doporučení pracovní skupiny AVZ - AVZ - Asociace pro veřejné zakázky (asociacevz.cz)