(18.08.2020; Archiweb.cz) Praha – Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) vyhlásil veřejnou zakázku na zpracování koncepční studie úprav veřejných prostranství v dejvickém vysokoškolském kampusu. Cílem je navrhnout úpravy areálu tak, aby byl přístupnější a pohodlnější pro studenty i ostatní obyvatele Prahy. Studie by měla být hotová v dubnu 2021. IPR to dnes uvedl na svém webu.

"Celému prostoru chybí jasná vize. Jeho kvalitu a údržbu komplikuje roztříštěná správa. I z těchto důvodů kampus nenabízí dostatečně reprezentativní a příjemné místo pro zdejší studenty, zaměstnance a ostatní obyvatele a návštěvníky. Proto vznikne ucelená koncepce, která navrhne, jak se má veřejný prostor kampusu dál vyvíjet," uvedl první náměstek primátora pro oblast územního plánování Petr Hlaváček (za STAN).

Koncepce má řešit úpravu veřejných prostranství, dopravu s akcentem na pěší a cyklisty, zeleň či možnosti pořádání akcí v areálu kampusu. Podle zadání je klíčové zelené propojení Podbaby přes Dejvice po Pražský hrad a zvýšení přístupnosti a atraktivity místa pro studenty i návštěvníky.

"Cílem koncepce není jenom stanovit cílový stav, nýbrž vytvořit soubor strategických navazujících kroků postupné proměny Kampusu v udržitelnou a živou část města," uvedl zástupce ředitele IPR Martin Červený. Maximální hodnota veřejné zakázky je 1,7 milionu korun bez DPH.

Postupná revitalizace prostoru kampusu má zlepšit prostředí pro studenty, zaměstnance škol v areálu i pro veřejnost. Kampus by se po revitalizaci měl také více otevřít a lépe se propojit se svým okolím.

Kampus je společným projektem Českého vysokého učení technického, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, městské části Praha 6, Národní technické knihovny, Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Projektant a IPR budou při přípravě studie spolupracovat se všemi zapojenými institucemi.

Praha – Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) vyhlásil veřejnou zakázku na zpracování koncepční studie úprav veřejných prostranství v dejvickém vysokoškolském kampusu. Cílem je navrhnout úpravy areálu tak, aby byl přístupnější a pohodlnější pro studenty i ostatní obyvatele Prahy. Studie by měla být hotová v dubnu 2021. IPR to dnes uvedl na svém webu.

"Celému prostoru chybí jasná vize. Jeho kvalitu a údržbu komplikuje roztříštěná správa. I z těchto důvodů kampus nenabízí dostatečně reprezentativní a příjemné místo pro zdejší studenty, zaměstnance a ostatní obyvatele a návštěvníky. Proto vznikne ucelená koncepce, která navrhne, jak se má veřejný prostor kampusu dál vyvíjet," uvedl první náměstek primátora pro oblast územního plánování Petr Hlaváček (za STAN).

Koncepce má řešit úpravu veřejných prostranství, dopravu s akcentem na pěší a cyklisty, zeleň či možnosti pořádání akcí v areálu kampusu. Podle zadání je klíčové zelené propojení Podbaby přes Dejvice po Pražský hrad a zvýšení přístupnosti a atraktivity místa pro studenty i návštěvníky.

"Cílem koncepce není jenom stanovit cílový stav, nýbrž vytvořit soubor strategických navazujících kroků postupné proměny Kampusu v udržitelnou a živou část města," uvedl zástupce ředitele IPR Martin Červený. Maximální hodnota veřejné zakázky je 1,7 milionu korun bez DPH.

Postupná revitalizace prostoru kampusu má zlepšit prostředí pro studenty, zaměstnance škol v areálu i pro veřejnost. Kampus by se po revitalizaci měl také více otevřít a lépe se propojit se svým okolím.

Kampus je společným projektem Českého vysokého učení technického, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, městské části Praha 6, Národní technické knihovny, Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Projektant a IPR budou při přípravě studie spolupracovat se všemi zapojenými institucemi.