Metodiky a stanoviska zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj naleznete na portal-vz.cz.

Obzvláště upozorňujeme na stanoviska Expertní skupiny k zákonu o zadávání veřejných zakázek, které je AVZ členem. Ta neleznete zde.

Výkladová stanoviska ÚOHS naleznete zde