Aktuality

(05.03.20021; Nasregion.cz; autor: Jan Štoll) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje vstup Městyse Suchdol do Vodohospodářské společnosti Vrchlice Maleč. Ten spočívá v převodu majetku a peněz městyse na vodárnu, výměnou za akcie vodárny. Suchdol při tom zřejmě postupoval v rozporu se zákonem, hrozí mu pokuta v řádech milionů. Zastupitelé městyse Suchdol schválili na konci roku 2020 převod majetku za 22,9 milionů korun a dalších více než 2 milionů korun na vodárnu Vrchlice Maleč. Za to má městys dostat akcie vodáren ve stejné hodnotě.

Problém je, že městys měl pořídit akcie podle zákona transparentní veřejnou zakázkou. Nad 3,5 milionů korun dokonce podle přísnějších pravidel nadlimitní veřejné zakázky. A v Suchdole se jednalo hned o 25 milionů korun.

Starostka Jana Rychlíková se k postupu městyse a dodržení zákona nevyjádřila.

„Zamýšlené nabytí akcií společnosti VHS Vrchlice-Maleč představuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která měla být ze strany Městyse Suchdol zadána a soutěžena postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Na profilu zadavatele a ani ve Věstníku veřejných zakázek jsem nedohledal žádnou informaci o tom, že by Městys Suchdol zadávací řízení na takovou zakázku vyhlásil,“ popisuje advokát Jan Seidel.

Obrátil se proto na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Úřad prověřuje uvedený podnět a současně také vede prvostupňové řízení zahájené na návrh. Úřad se zabývá otázkou, zda městys Suchdol postupuje při provádění uvedené transakce v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.

Úřad podnět i správní řízení zatím neukončil. Pokud ale najde pochybení, může některé kroky Suchdolu zrušit.

„Jestliže v dané věci nebyla dosud uzavřena smlouva, pak může Úřad uložit nápravné opatření, například v podobě zrušení zadávacího řízení nebo některého z úkonů zadavatele,“ dodává Šanda.

O tom, že Suchdol postupoval protiprávně, je advokát přesvědčen.

„Jsem přesvědčen o tom, že postup Městyse Suchdol za účelem nabytí akcií společnosti VHS Vrchlice-Maleč mimo režim zákona je v rozporu s pravidly veřejného zadávání a zadávání veřejné zakázky bez řádného provedení zadávacího řízení je v daném případě přestupkem,“ dodává Seidel.

V případě, že by se jednalo o přestupek, hrozí Suchdolu pokuta.

„Jestliže již byla uzavřena smlouva, může Úřad postup zadavatele prověřit v rámci přestupkového řízení a v případě zjištění přestupku může zadavateli uložit pokutu až do výše 10 procent z ceny zakázky,“ upřesňuje Švanda.

Pokuta za chybný postup zastupitelstva by v takovém případě mohla dosáhnout až 2,5 milionu korun, městys by ji musel zaplatit ze svého rozpočtu, do něhož by citelně zasáhla. Rozpočet má totiž v roce 2021 naplánován jako vyrovnaný, musel by tak zřejmě některé výdaje nebo investice škrtnout. V případě, že by se věcí zabývala policie, by mohla připadat v úvahu i osobní odpovědnost jednotlivých zastupitelů.