(01.12.2020 Idnes.cz) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal Správu železnic pokutou 100 tisíc korun za chybu při zadávání veřejné zakázky na stavební úpravu trati mezi Řikonínem a Vlkovem u Tišnova, která měla zvýšit v úseku traťovou rychlost. Rozhodnutí úřadu potvrdil i jeho dosavadní předseda Petr Rafaj.


Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dosáhla 1,4 miliardy korun. Důvodem pro uložení sankce bylo to, že Správa železnic po zveřejnění otevřeného výběrového řízení dvanáctkrát upravila zadávací podmínky, neprodloužila ale lhůtu pro podání nabídek. Přitom ji měla podle úřadu prodloužit tak, aby měli uchazeči k dispozici celou lhůtu pro podání nabídek od data poslední změny zadávacích podmínek.
„Jednalo se o změnu zadávací dokumentace, která mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, přičemž uvedený postup obviněného mohl ovlivnit výběr dodavatele, a obviněný zadal veřejnou zakázku, když na předmět jejího plnění uzavřel smlouvu o dílo,“ uvedl úřad v rozhodnutí.
Správa železnic podala proti rozhodnutí první instance rozklad k předsedovi úřadu Petru Rafajovi. Ten ale rozhodnutí úřadu potvrdil stejně jako výši pokuty. „Úřad v napadeném rozhodnutí zcela srozumitelně uvedl, z čeho při stanovení výše pokuty vycházel, přičemž nepřekročil meze správního uvážení. Vzhledem k tomu jsem neshledal důvod pro snížení pokuty, a to ani s přihlédnutím k námitkám obviněného, které považuji za nedůvodné,“ uvedl předseda.
Jeho rozhodnutí je pravomocné a Správa železnic tak musí pokutu zaplatit. Zároveň ale může rozhodnutí úřadu napadnout žalobou u Krajského soudu v Brně, její podání ale povinnost zaplatit pokutu neodkládá.