Problematikou provedli Mgr. Adéla Havlová, LL.M. a JUDr. Csaba Csorba (AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.) a o své zkušenosti se podělí zástupci Masarykovy univerzity, Jihomoravského kraje a Českého rozhlasu
 
čtvrtek 11. dubna 2019 od 14,00 h.
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Konzultace zadavatelů s odborníky a dodavateli před zahájením zadávacího řízení s cílem nastavit vhodné zadávací podmínky byly vedeny již dříve, za předchozí právní úpravy o veřejných zakázkách. Současný zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) v § 33 předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) legitimizuje a klade na jejich provedení určité nároky, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže. 

Tomu, jak PTK prakticky uchopit, aby jednak vyhověly nárokům ZZVZ a zároveň aby zadavatelé obdrželi očekávaný efekt/přínos, jsme se věnovali na tematickém setkání.

V rámci výkladu byly zodpovězeny tyto otázky: 

  • Ve kterých případech se vyplatí provést PTK 
  • Jakým způsobem dát o PTK na vědomí 
  • Nakolik mohu jít při PTK (např. při konzultaci konkrétních zadávacích podmínek) do hloubky 
  • Jakým způsobem mám PTK zdokumentovat
  • Musím informaci o PTK uvést v zadávacích podmínkách 
  • Musím následně v zadávacích podmínkách uvést účastníky PTK (vs. povinnost uvést osoby, které se podílely na zpracování ZD)
  • Jak odlišit PTK od běžného průzkumu trhu

Na obecný výklad navázali kolegové z Masarykovy univerzity (Mgr. Martin Hadaš), Jihomoravského kraje (Mgr. Silvie Mádrová) a Českého rozhlasu (Mgr. Tomáš Vávra a Bc. Eva Gottová), kteří ve svých příspěvcích vedle uvedení konkrétních příkladů PTK uváží též jejich přínos a rizika plynoucí z jejich provedení.

 

Časové rozvržení: 

 Jednotlivé příspěvky a diskuse  14:00 - 17:30 h. 
 Coffee break  15:30 - 16:00 h.
 Číše vína   17:30 - 18:30 h.