Aktuální znění zákona o veřejných zakázkách a souvisejících prováděcích předpisů naleznete zde

Metodiky operačních programů naleznete na stránkách Strukturální fondy vedených MMR ČR.