Jan Slezák

místopředseda Výkonného výboru AVZ

Mgr. Jan Slezák

Společnost: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Jan je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, zakázkové zkušenosti začal nasávat v letech 2009 – 2012 v pozici tajemníka rozkladových komisí předsedy ÚOHS. Po navazující dvouleté praxi právníka a lektora ve společnosti OTIDEA zakotvil na osm let v pražském dopravním podniku jako vedoucí oddělení veřejných zakázek a později oddělení Právní podpory VZ. V současnosti působí jako ředitel právního úseku ve společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Za svou dosavadní kariéru tedy prošel všechny tři hlavní větve zakázkové praxe – dohledovou, poradenskou i zadavatelskou. Ve své nynější činnosti se specializuje na zajištění interní právní služby pro oblasti nákupu i investic s miliardovými ročními rozpočty. Své zkušenosti předává dále na školeních a seminářích pro veřejnost i v rámci publikační činnosti.

V čem spatřujete přínos AVZ pro oblast veřejného zadávání?
Asociace a její expertní činnost mě úspěšně provází od počátku mé zakázkové praxe – vysoká odbornost vzdělávacích akcí je velmi potřebná k udržení kvalifikace v dynamickém právním odvětví, jímž veřejné investování bezesporu je. AVZ prostřednictvím živé diskuse na platformě široké členské základny též poskytuje potřebnou synergii mezi jednotlivými stranami zadávacího procesu. Jsem velmi rád, že nyní můžu aktivně přispět k dalšímu rozvoji vysoko nastavené úrovně asociačního působení.

Funkce v orgánech: od r. 2021 člen výkonného výboru AVZ

Výkonný výbor

  • 1
  • 2

Výkonný výbor

  • 1
  • 2