Mgr. Juraj Šefčík

člen Výkonného výboru AVZ

Mgr. Juraj Šefčík

Společnost: ČEPS, a.s.

Juraj je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studoval též na Háskóli Íslands v Reykjavíku. Problematikou zadávání veřejných zakázek se zabývá od ukončení vysokoškolského studia v roce 2010. Nyní již více než 7 let působí ve společnosti ČEPS, která je jakožto výhradní provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy významným zadavatelem sektorových veřejných zakázek v České republice.

V ČEPS je problematika veřejných zakázek jeho hlavní agendou. Podílí se na přípravě zadávacích řízení na stavební zakázky na výstavbu či rekonstrukci rozvoden a elektrických vedení, jejichž hodnota dosahuje ročně řádu jednotek mld. Kč, nebo poskytuje právní podporu při zadávání vysoce specifických ICT zakázek, jako např. na dodávku, servis a rozvoj dispečerského řídicího systému, kterým je ovládána přenosová soustava celé České republiky.

Byl součástí pracovního týmu, který zavedl systém kvalifikace dodavatelů, jenž ČEPS spustila jako vůbec první zadavatel v České republice. I v souvislosti s tímto projektem získal Juraj spolu s dalšími kolegy z právního týmu ČEPS první místo v kategorii Podniková právní kancelář roku 2020 v rámci soutěže Podnikový právník organizované Unií podnikových právníků.

Jakožto zástupce ČEPS v profesních a zájmových sdruženích se aktivně podílí na připomínkování legislativy i metodických materiálů z oblasti zadávání veřejných zakázek.

Zadávání veřejných zakázek se věnuje i publikačně. Jeho články na toto téma se objevily v odborných periodicích Právní rozhledy či Veřejné zakázky.

Proč jste ochoten věnovat část svého volného času AVZ?
Problematika veřejných zakázek mě upřímně zajímá, proto v zásadě nerozlišuji, zda se jí věnuji ve svém „pracovním“ či volném čase. Věřím, že AVZ hraje významnou pozitivní roli při rozvoji prostředí zadávání veřejných zakázek v České republice a já se budu skutečně velmi rád na této prospěšné činnosti podílet.

Funkce v orgánech: od r. 2013 člen Výkonného výboru, znovu potvrzen ve funkci v únoru 2021

Výkonný výbor

  • 1
  • 2

Výkonný výbor

  • 1
  • 2