Praha 6. června 2013 – Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) dnes uspořádala odbornou konferenci věnovanou problematice veřejných zakázek. Jedním ze stěžejních diskusních bodů byly aktuální problémy při čerpání evropských dotací.

Konference byla věnována odborníkům, kteří se veřejnými zakázkami zabývají ve své každodenní praxi. V rámci konference byla diskutována zejména témata týkající se tzv. technické novely ZVZ, veřejných zakázek spolufinancovaných dotacemi z fondů EU, hodnocení nabídek obecně a se zaměřením na stavební zakázky, aktuální změny ve slovenské úpravě v oblasti veřejných zakázek a další.

Na konferenci vystoupili odborníci z AVZ, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí i zástupci poradenských společností a advokátních kanceláří.

„Konference navazuje na průběžnou odbornou diskusi nad aktuálními tématy z oblasti veřejných zakázek.  AVZ se snaží tato témata nejen reflektovat, ale současně i ovlivňovat aplikační a výkladovou praxi tak, aby proces zadávání byl nejen transparentnía hospodárný, ale především účelný“, komentuje cíl konference předseda výkonného výboru AVZ Tomáš Machurek.

AVZ pořádá každý rok tradičně dvě konference – jednodenní „pražskou“ v červnu a následně dvoudenní „velkou říjnovou“. Ta posledně jmenovaná se letos uskuteční již pošesté, a to 10.a 11. října v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.