1. července 2024 vešla v účinnost část nové uveřejňovací vyhlášky (§ 11 odst. 1 a 5 vyhl. č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele), která výrazně rozšiřuje rozsah povinně uveřejňovaných informací o veřejných zakázkách ve veřejné části elektronického nástroje, na tzv. profilu zadavatele.

Kompletní výčet informací, které bude nezbytné od července uveřejňovat na profilu zadavatele, je obsahem přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Více informací na stránkách MMR.

Podrobnější informace naleznete také na webových stránkách poskytovatelů / provozovatelů el. nástrojů - např.:

Zadavatel 28. 6. 2024 (nipez.cz) 

INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - ISVZ 

Přehled změn souvisejících s novou vyhláškou č. 345/2023 - zadavatelé E-ZAK (qcm.cz) 

Přehled změn souvisejících s novou vyhláškou č. 345/2023 - zadavatelé PVU (qcm.cz)