Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo metodické doporučení k výkladu § 11 a § 12 ZZVZ (vertikální a horizontální spolupráce) dle aktuální právní úpravy po novele č. 166/2023 Sb., kterou byla upravena definice státu – České republiky jako veřejného zadavatele. V rámci přípravy doporučení byli zástupci AVZ součástí připomínkového řízení a diskuse o obsahu doporučení. 

Metodiku naleznete zde, nebo v příloze.