Členové AVZ

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice, který každoročně přepraví více než miliardu cestujících.

Jako veřejný zadavatel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, zadává převážnou většinu sektorových veřejných zakázek.