AVZ v médiích

Výtah toho nejdůležitějšího z článku si můžete přečíst v zářijovém čísle Veřejné zakázky v praxi.

 

 Návrh novely ZZVZ 9 2020

Výtah toho nejdůležitějšího z webináře si můžete přečíst v letním čísle Veřejné zakázky v praxi.

VZ v praxi červenec 2020 Co nas naucilo zadavani v corone2

 

Nákup akcií či podílu ve společnosti není veřejnou zakázkou

Praha 2. června 2020 – Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) vítá rozhodnutí Krajského soudu v Brně (dále „soud“), který rozhodl, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se musí znovu zabývat nákupem akcií dopravců, který chtěl v roce 2017 uskutečnit Liberecký kraj. Soud ve svém rozsudku upozorňuje, že není možno při interpretaci zákona vycházet pouze z jazykového výkladu, nýbrž je třeba zkoumat jeho účel, smysl a skutečnou vůli zákonodárce při jeho vzniku, zvláště lze-li ji doložit záznamy z legislativního procesu. 

V rozhodovaném případě šlo o to, že Liberecký kraj se v roce 2017 rozhodl zajistit svou dopravní obslužnost tím, že získá výlučný majetkový podíl ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě a následně s danou společností uzavře smluvní vztah na zajištění dané obslužnosti formou vertikální spolupráce. ÚOHS však na základě návrhu podaného společností BusLine a.s. rozhodl, že kraj nesmí akcie koupit přímo, ale musí je pořídit prostřednictvím zahájeného zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). ÚOHS přitom ve svém rozhodnutí nákup akcií podřadil pod veřejnou zakázku na dodávky, přičemž vycházel ze znění § 14 odst. 1 ZZVZ, v němž se uvádí, že „veřejnou zakázkou je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil…“. ÚOHS ve své interpretaci vycházel dále z definice věci ve smyslu § 489 občanského zákoníku. Ačkoli tato interpretace je z hlediska jazykového výkladu možná, soud upřednostnil eurokonformní výklad předmětného ustanovení.  Zadávací směrnice v čl. 2 odst. 8 chápe totiž veřejné zakázky na dodávky pouze jako „koupě výrobků, leasing výrobků nebo jejich nájem…“. 

K tomuto zásadnímu rozhodnutí soudu by však nedošlo, kdyby se Liberecký kraj nepustil do soudního sporu s ÚOHS. V tomto kroku jej podpořila Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) a Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI).  Obě asociace se snažily vyvolat mezi odbornou veřejností diskusi právě nad tímto rozhodnutím ÚOHS, které de facto rozšířilo působnost ZZVZ mj. nejen na akcie, ale obecně i na nabytí podílu / závodu, které bylo dle znění předchozí normy č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, z působnosti zákona výslovně vyňato. ZZVZ tuto výslovnou výjimku však neřeší. Nebylo tedy zřejmé, zda ÚOHS může v rámci své přezkumné činnosti takto významně posunout interpretaci normy, ačkoli z dostupných materiálů bylo jasné, že to zákonodárce při vzniku normy neměl v úmyslu. Navíc použití ZZVZ na nákup akcií či podílu nemělo smysl ani z hlediska hospodářské soutěže, neboť ta se u tohoto typu obchodu zpravidla nevyskytuje. 

„Jsme rádi, že se i díky aktivitě AVZ podařilo vyvolat širší odbornou diskusi nad tímto případem, která nakonec vyústila i ve vynesení daného soudního rozhodnutí. Koneckonců komplexní diskuse na dané téma vč. tohoto soudního řízení vedla mj. i k tomu, že se v novele ZZVZ zřejmě zakotví výjimka z definičního pojmu dodávek mj. i na akcie a obchodní podíl.“, uvádí Mgr. Tomáš Machurek, předseda výkonného výboru AVZ. „Mnoho zadavatelů by po vynesení rozhodnutí ze strany ÚOHS do soudního sporu s ním nešla, přestože by bylo zřejmé, že dané rozhodnutí nepřispívá ke zkvalitnění aplikační praxe nebo k správnému či rozumnému výkladu zákona. Jsme rádi, že se Liberecký kraj s přispěním AVZ a ARI do soudního řízení pustil a že jsme jej mohli právně a argumentačně v tomto sporu podpořit. V případech s obdobným obecným dopadem spatřuji roli odborných asociací jako velmi důležitou,“ dodává. 

Kontakt:

Natálie Polášková, Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

mobil: + 420 776 021 736

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V březnovém čísle časopistu Veřejné zakázky v praxi vyšel exkluzivní rozhovor s Adélou Havlovou, členkou výkonného výboru AVZ a partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS

"Nevymýšlejme, proč něco nejde, ale jak to udělat dobře"

VZ v praxi brezen Rozhovor Adela2

AVZ blahopřeje svým členům k velmi dobrému umístění v rámci žebříčku Právnická firma roku 2019

5. 11. 2019

Gratulace patří hned několika právním firmám z řad našich členů, a sice:

  • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, která zvítězila v kategorii PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU ZA NEJLEPŠÍ KLIENTSKÉ SLUŽBY a v odborných kategoriích veřejné zakázky, fúze a akvizice a stala se nejoceňovanější advokátní kanceláři vůbec;
  • ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., která zvítězila v odborných kategoriích právohospodářské soutěže, duševní vlastnictví a patří mezi velmi doporučované kanceláře i v řadě jiných oborů včetně kategorie veřejných zakázek, jakož i doporučované kanceláře v dalších kategoriích; 
  • ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., která zvítězila v odborné kategorii telekomunikace a média a patří mezi velmi doporučované kanceláře v řadě jiných oborů a doporučované kanceláře v kategorii veřejné zakázky jakož i v dalších kategoriích;
  • PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., jež patří mezi velmi doporučované kanceláře v kategorii česká firma na mezinárodních trzích a doporučované kanceláře v řadě dalších kategoriích;
  • MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, která patří mezi velmi doporučované kanceláře v kategorii veřejné zakázky a doporučované kanceláře v kategorii právo informačních technologií.

Všem uvedeným blahopřejeme! Vážíme si skutečnosti, že jste našimi členy a že svou erudicí přispíváte k vysoké odborné úrovni našich akcí a jste významnými činiteli v rámci platformy pro sdílení poznatků a zkušeností z oblasti veřejného zadávání, kterou AVZ je.

 

Natálie Polášková

výkonná ředitelka Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

mobil: + 420 776 021 736, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.