Aktuality

(8. 9. 2022) Dne 6. září 2022 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vládní návrh novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Jedná se o sněmovní tisk č. 249. 

Novela zákona byla aktuálně přikázána k projednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, věřme, že jej výbor v brzké době projedná a legislativní proces bude moci pokračovat. 

Jedním z cílů novely je snížení administrativní náročnosti zadávacích řízení, především v oblasti předkládání dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů před uzavřením smlouvy. Zadavatel bude moci sám rozhodnout, zda bude požadovat originály dokladů či nikoliv.
Novela také upravuje pravidla pro přidělování zakázek dodavatelům odsouzeným za korupci. „Vybraní dodavatelé podlimitních zakázek budou nově povinni administrativně nenáročnou formou prokazovat svoji způsobilost, aby zakázku nezískala společnost odsouzená například za korupci,“ řekl ministr pro místní rozvoj (MMRIvan Bartoš (Piráti). „Zároveň byla v návrhu upravena tato povinnost tak, aby se společnosti tvořící koncerny nemohly trestní odpovědnosti vyhnout,“ dodal. Doposud bylo možné soudní rozhodnutí mířené na konkrétní firmu obcházet založením nové firmy v koncernu, pro kterou pak omezení neplatilo.
Díky novele bude zakázkový zákon také v souladu se směrnicemi EU.