Aktuality

(10.3. 2022; zdroj Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Veřejné zakázky (uohs.cz)) ÚOHS společně s MMR vydaly stanovisko k uzavírání smluv na bankovní služby (z důvodu ukončení činnosti banky Sberbank v ČR). 

Vzhledem k tomu, že se někteří veřejní zadavatelé v důsledku ukončení činnosti banky Sberbank v České republice ocitli bez poskytovatele bankovních služeb, vypracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky stanovisko k problematice uzavírání smluv na bankovní služby. Celý text stanoviska lze nalézt na webu ÚOHS: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek | Společné stanovisko ÚOHS a MMR k uzavírání smluv na bankovní služby (uohs.cz)