Aktuality

  • Jménem našeho člena - Centrálního nákupu Plzeňského kraje a jeho ředitelky paní Mgr. Bc. Jany Dubcové - Vám představujeme realizaci přístupu Meet the Buyer - Plán veřejných zakázek Plzeňského kraje pro rok 2022, v jehož rámci Centrální nákup Plzeňského kraje představuje dodavatelům plánované investiční akce Plzeňského kraje pro rok 2022 a jehož on-line záznam můžete zhlédnout na Meet the Buyer - Plzeňský kraj 2022

  • Jedná se o inspirativní přístup pro zadavatele a užitečnou, záslužnou a nápomocnou aktivitu pro dodavatele. Plzeňský kraj je realizátorem dobré praxe a my mu v tom přejeme i nadále hodně sil a elánu.