(01.10.2020, Denik.cz, Petr Vaňous) Ještě na začátku září si vedení města mnulo ruce nad tím, že se mu podařilo po letech přiblížit přestavbu hradeckého fotbalového stadionu. I přes peripetie totiž protlačilo přes zastupitelstvo finální verzi zadávacích podmínek pro dodavatele budoucího fotbalového svatostánku.

"Takhle blízko k novému stadionu Hradec ještě nikdy nebyl. A věřím, že opravdu stadion bude, protože již nyní se nám hlásí spousta zájemců, kteří jej chtějí udělat," uvedl po hlasování primátor města Alexandr Hrabálek. První zájemci o výstavbu fotbalového stadionu pak měly být známy již příští pondělí.
5. října totiž končila podací lhůta do prvního kola tendru. Jenže… Kvůli administrativnímu zásahu se tato lhůta posouvá až na 29. října.
„Během prvního kola zadávacího řízení na zhotovitele multifunkčního fotbalového stadionu, jehož lhůta měla skončit 5. října, obdrželo v minulém týdnu město Hradec Králové, které v tendru zastupuje administrátor společnost PMA tender, více žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek,“ informovala mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová a dodala, že na základě vyhodnocení těchto požadavků se město rozhodlo zmírnit jednu podmínku na kvalifikaci členů realizačního týmu dodavatelské firmy.
„Původně město v zadávací dokumentaci požadovalo zkušenost se zakázkami realizovanými podle smluvních podmínek FIDIC Yellow Book u manažera projektu, hlavního stavbyvedoucího a hlavní projektanta,“ informovala mluvčí. Tuto podmínku již nyní potenciální uchazeči nejsou povinni prokázat: „Z důvodu této změny byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek prodloužena lhůta pro první kolo tendru, kdy uchazeči podávají žádosti o účast do zadávacího řízení. Nová lhůta je nyní 29. října.“
Podle primátora Alexandra Hrabálka to však není tak velká komplikace.
„Jsme přesvědčeni, že původní podmínky byly stanoveny dobře, připomínky k požadavku na referenci s FIDIC Yellow Book zaslal jediný uchazeč. Nicméně po konzultaci se správcem stavby a administrátorem tendru jsme se rozhodli od této podmínky upustit a rozšířit tak okruh potenciálních uchazečů při zachování jejich odbornosti. K dalším případným úpravám, které by více rozvolňovaly schválené zadávací podmínky, nevidíme relevantní důvod.
Posun termínu z důvodu dodatečných informací, vysvětlení či jiných změn je u takto velkých tendrů poměrně běžný. I přes toto prodloužení lhůty na podávání přihlášek do veřejné soutěže na zhotovitele nového multifunkčního fotbalového stadionu je stále reálný předpoklad výběr zhotovitele a uzavření smlouvy na jaře roku 2021,“ uvedl primátor.