Proběhlé akce

Fotografie z proběhlých událostí naleznete na našem Facebooku nebo ve fotogalerii.

Dne 21. března 2023 od 10:00 do 15:00 hod. se uskutečnil další - již 9. - metodický den ÚOHS, na němž se podíleli zástupci Asociace pro veřejné zakázky a který se věnoval méně využívaným postupům ve veřejném zadávání se zaměřením na jednací prvky. Prezentovány byly předběžné tržní konzultace, zjednodušený režim a jednací řízení s uveřejněním.

V rámci metodického dne vystoupili společně s místopředsedkyní ÚOHS Markétou Dlouhou a řediteli Mojmírem FlorianemPetrem Vévodou zástupci AVZ, konkrétně předseda a členové Výkonného výboru Tomáš Machurek, Adéla Havlová, Jan Slezák, Pavlína Trhalová, Zdeněk Cvejn, Juraj Šefčík a výkonná ředitelka Martina Šelejová a také Zuzana Profousová

Dne 14. února 2023 se uskutečnilo pravidelné
Shromáždění členů AVZ

Únorové tematické setkání bylo věnováno problematice poddodavatelů v zadávacím řízení, ale také při plnění veřejné zakázky samotné. Pozornost byla zaměřena na zákonné ukotvení poddodavatelů v ZZVZ, kategorie poddodavatelůvyhrazená plnění i na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) související s problematikou. Diskutovalo se také o praktických problémech, které souvisí s využíváním poddodavatelů v zadávacím řízení, o možnostech nahrazení poddodavatele jiným poddodavatelem a také např. o povinnostech zadavatelů i dodavatelů souvisejících s aplikací mezinárodních sankcí a zjišťováním skutečných majitelů. Úvodem tematického setkání provedl JUDr. Vlastimil Fidler z Ministerstva pro místní rozvoj, o rozhodovací praxi ÚOHS hovořil Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS). V druhé půli tematického setkání byla pozornost věnována praktickým problémům s poddodavatelstvím spojeným, ale také možnostem pozitivního vlivu zadavatele na poddodavatelský řetězec, o tématech informovali Mgr. Zbyněk Pochmon, expert na sociálně odpovědné veřejné zadávání z Ministerstva práce a sociálních věcí a Ing. Martina Bufková Rychecká ze společnosti Compet Consult. V závěru setkání proběhla panelová diskuse nad dotazy účastníků.    

V prosinci se uskutečnilo tematické setkání zaměřené na povinnosti související se zjišťováním absence střetu zájmů či zjišťováním skutečných majitelů a s problematikou aplikací mezinárodních sankcí (ekonomických i individuálních) uvalených nejen v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Úvodní příspěvek o zákonném rámci povinností pronesl JUDr. Vlastimil Fidler, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, své zkušenosti z praxe s aplikováním uvedených povinností předali účastníkům zástupci vysokých škol - veřejných zadavatelů (Ing. Vojtěch Malina - Univerzita Karlova,  Ing. Jiří Prokš - Vysoká škola chemicko-technologická, Bc. Radka Madarová, LL.M. - Jihočeská univerzita a Mgr. Iveta Farkačová - Mendelova univerzita), následně vystoupil s prezentací JUDr. Jiří Kapras (ředitel odboru střetu zájmů a boje proti korupci, Ministerstvo spravedlnosti), poté byly představeny nástroje DATLAB a CRIBIS napomáhající s dohledáváním vazeb a skutečných majitelů, závěrečné slovo pak měli Mgr. Stanislav Bureš a Mgr. Jaroslav Gramel, zástupci auditního orgánu Ministerstva financí.  

Ve dnech 20. a 21. října 2022 se konal v hotelu Zámek Valeč již 14. ročník říjnové konference 

Veřejné zakázky aktuálně #konference2022 #AVZ

Příspěvky prvního dne přednesli zástupci MMR, ÚOHS, MT Legal, KŠB a úvodní slovo pronesl kromě předsedy Výkonného výboru AVZ Tomáše Machurka také předseda ÚOHS Petr Mlsna a náměstkyně pro řízení sekce bydlení, výstavby a veřejného investování na ministerstvu pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová. Úvodní proslov ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše proběhl formou on-line připojení.

Setkáním zaměřeným na praktické příklady změn závazků ze smluv na veřejné zakázky, a to konkrétně v oborech stavebnictví a pojišťovnictví provedli Vladimír Studnička z Ministerstva pro místní rozvoj, zástupci Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky ve stavebnictví (Michaela Machálková, Marie Vebrová, Martin Ondroušek, Martin Vyklický), zástupci Pracovní skupiny AVZ pro Veřejné zakázky v pojišťovnictví (Olga Ulrichová, Zdeněk Cvejn, Ondrej Čurilla) a závěr patřil diskusi a pokládání dotazů přednášejícím i zástupcům ÚOHS.  

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • středa 14. září 2022
 • 14:00 - 18:00

V úterý 28. 6. 2022 jsme uspořádali v Les Palais Art Hotel Prague náš "nultý" = seznamovací Kulatý stůl ke koncepci BIM. Seznamovací proto, že pozvání přijali specialisté a odborníci na BIM např. z ČVUT, ČKAIT, SPS, České agentury pro standardizaci, Ministerstva průmyslu a obchodu, HAVEL & PARTNERS, KAROLAS Legal, Nejvyššího kontrolního úřadu či Ministerstva pro místní rozvoj.

AVZ uspořádala dne 2. června 2022 již X. ročník pražské konference "Veřejné zakázky v proměnlivé době #konference2022 #AVZ", která se uskutečnila ve Spojce Karlín, Pernerova 697/35, Praha 8. 

Příspěvky přednesli zástupci MMR, spolku Oživení, HAVEL & PARTNERS, ŘSD, MT Legal, VUT Brno, MUNI, ČEPS, AK Chrenek, Kotrba, Tender Systems a PROEBIZ. 
Konference se uskutečnila pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a úvodní slovo k účastníkům přednesl předseda ÚOHS Petr Mlsna.  
Děkujeme všem partnerům za podporu a účastníkům za účast a přátelskou atmosféru celé akce. 

mmr cr rgb

Problematikou inflačních doložek, vyhrazených změn ceny a indexace cen Vás provedli Mgr. Pavel Herman z advokátní kanceláře MT Legal, Mgr. Markéta Adámková z Ministerstva pro místní rozvoj, JUDr. Hana Nevřalová, MBA ze společnosti Metrostav a.s. a zároveň členka Skupiny pro cenovou politiku ve stavebnictví a veřejnou zakázku Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a Ing. Pavel Novotný, Senior Advisor, ze společnosti One Advisory a.s. 

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • čtvrtek 28. dubna 2022
 • 14:00 - 18:00

S tématem vertikální spolupráce (nezadávání) ve veřejných zakázkách Vás seznámili Mgr. Pavel Herman z MT Legal, Mgr. Jan Purkrábek z NAKIT, Mgr. Pavel Moravčík z Centra pro regionální rozvoj (CRR) a Mgr. Iveta Pospíšilíková z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

 • on-line setkání - webinář
 • středa 23. března 2022
 • 13:00 - 15:00

Ve čtvrtek 17. února 2022 se uskutečnilo pravidelné Shromáždění členů AVZ (dále jen „Shromáždění“) v on-line prostředí aplikace Webmeeting s následujícím programem:  
 1. Přehled hospodaření AVZ v roce 2021 a schválení účetní závěrky
 2. Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2022
 3. Plán činnosti AVZ pro rok 2022
 4. Volba 1 člena Výkonného výboru AVZ - informace o kandidátech a výsledku hlasování
 5. Diskuse + překvapení (oslovené osobnosti k výročí 15 let AVZ)

S problematikou vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 ZZVZ Vás seznámili Mgr. Jan Slezák z TSK Praha, Mgr. Kateřina Lasák Slováčková z AK Kocián Šolc Balaštík a Mgr. Mojmír Florian z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

 • on-line setkání - webinář
 • čtvrtek 3. února 2022
 • 14:00 - 16:00

Problematikou změn kvalifikace v zadávacím řízení i následně po uzavření smlouvy provedli Mgr. Pavlína Trhalová z AK CHRENEK, KOTRBA, Mgr. Tomáš Machurek z MT LEGAL a Mgr. Adéla Havlová z HAVEL & PARTNERS. Do závěrečné diskuse se zapojil Mgr. Pavel Herman z MMR. 

 • on-line setkání - webinář
 • čtvrtek 2. prosince 2021
 • 14:00 - 16:00

AVZ uspořádala ve dnech 14. a 15. října 2021 již 13. ročník říjnové konference nazvané

#verejnezakazkyaktualne #konference2021 #AVZ

která se uskutečnila v hotelu Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč.

Příspěvky prvního dne přednesli zástupci MMR, ÚOHS, MPSV, CRR a zahraniční host (Únie profesionálov verejného obstarávania). 
Příspěvky druhého dne prezentovali zástupci HAVEL & PARTNERS, ČEPS, ROWAN LEGAL, Ürge & Černohlávek a AK Chrenek, Kotrba. 

Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové a předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doc. JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D. , který účastníkům konference zaslal videopozdrav s úvodním slovem. 

 

AVZ uspořádala svou výroční konferenci Veřejné zakázky v souvislostech #konference2021 #AVZ

Vzhledem k tomu, že nám situace kolem nemoci Covid-19 neumožnila uskutečnit plánovanou dvoudenní konferenci, nahradila ji jednodenní on-line konference. 

 • Livestream z profesionálního virtuálního studia vytvořeného pro potřeby konference AVZ
 • 25. května 2021 od 9.00 h. - 16.00 h.