Problematikou změn kvalifikace v zadávacím řízení i následně po uzavření smlouvy provedli Mgr. Pavlína Trhalová z AK CHRENEK, KOTRBA, Mgr. Tomáš Machurek z MT LEGAL a Mgr. Adéla Havlová z HAVEL & PARTNERS. Do závěrečné diskuse se zapojil Mgr. Pavel Herman z MMR. 

  • on-line setkání - webinář
  • čtvrtek 2. prosince 2021
  • 14:00 - 16:00

Kvalifikace je tématem, které může „potrápit“ v každém zadávacím řízení, tím spíše, dojde-li v průběhu zadávacího řízení k její změně. Samostatnou kapitolou je pak změna kvalifikace po ukončení zadávacího řízení. V rámci tematického setkání jsme Vás seznámili s právním rámcem úprav kvalifikace a jejích změn, se změnami kvalifikace na základě výzvy zadavatele nebo bez výzvy zadavatele, s podmínkami nahrazení nedostatečné/nejednoznačně prokázané kvalifikace či s mezemi a riziky souvisejícími s doplňováním kvalifikace. Zároveň jsme představili problematiku změn kvalifikace během plnění smlouvy, ošetření podmínek pro změnu kvalifikace ve smlouvě a podmínky její přípustnosti. Prezentována byla i související rozhodnutí ÚOHS.   

V průběhu prezentace příspěvků byl poskytnut prostor na pokládání dotazů přednášejícím prostřednictvím on-line chatu. 

Všem registrovaným byl po skončení on-line setkání zaslán jeho videozáznam.