Problematikou provedli Mgr. Adéla Havlová, LL.M., a Mgr. Lucie Wellartová z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., z MPSV, Mgr. Petr Jelínek z Vysokého učení technického v Brně a Mgr. David Mlíčko z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL 

čtvrtek 28. listopadu 2019 od 14,00 h.
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Záměrem tohoto tematického setkání bylo zprostředkovat prostřednictvím uvedení konkrétních příkladů zkušenost zadavatelů s hodnocením kvality v rámci zadávacích řízení a podpořit tak trend účelného a efektivního výběru nabídek ve veřejných zakázkách.

Byly představeny příklady hodnotících kritérií a způsobů hodnocení z veřejných zakázek na projektové práce, úklidové služby, na dodávku IT a ICT, stavební práce, reklamní služby a jiné. 

zastita ministryne 2019 2 

  • 14.00 – 15.30 h.  I. část - prezentace kolegů z advokátních kanceláří  HAVEL & PARTNERS s.r.o. a ROWAN LEGAL s.r.o. 
  • 15.30 – 16.00 h. – Kávová přestávka
  • 16.00 – 17.15 h. – II. část - prezentace Mgr. Leony Gergelové Šteigrové, Ph.D. a Mgr. Petra Jelínka 
  • 17.15 – 17.30 h. – Diskuse