Prezentovala Ing. Martina Bufková Rychecká, členka Rady AVZ a jednatelka Compet Consult s.r.o., Ing. Jiří Šťastný, account manager makléřské společnosti RENONIA a.s., a hosté.

čtvrtek 22. února 2018 od 14,00 h.
Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 

Od zadavatelů je velmi zodpovědné, pokud v případě, že se nechají v zadávacím řízení zastupovat, požadují při výběru administrátora zadávacího řízení jeho pojištění profesní odpovědnosti. V praxi jsou však s požadavkem na pojištění administrátora a s následným vymáháním škody problémy.

AVZ se prostřednictvím své pracovní skupiny již rok zabývá touto problematikou. Snažila se oživit pojistný trh v této oblasti, který se v důsledku možné výše potenciálních škod stal více než rigidním. Jak se jí to povedlo, jaké problémy při své činnosti zjistila a jaké jsou další možnosti, přijďte si poslechnout a diskutovat na tematické setkání věnované této problematice.

S problematikou Vás seznámí Ing. Martina Bufková Rychecká, členka Rady AVZ a jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o., Ing. Jiří Šťastný, account manager makléřské společnosti RENONIA a.s., a hosté.

Z obsahu:

  • Rizika škod způsobených při zadávání, jaká rizika v rámci zadávacích řízení jsou postupována, jak jsou vysoká (mapa rizik)
  • Kdo všechno by měl být/či mohl být v souvislosti se zadávacím řízení pojištěn
  • Jak požadovat profesní pojištění od administrátorů / poradců (tedy i advokátních kanceláří); jak dostát požadavku přiměřenosti a skutečně platí, že čím vyšší pojistný limit, tím lepší?
  • Jak posuzovat předložené informace o pojištění profesní způsobilosti
  • Jak vypadá proces uplatnění škody
  • Případové studie z praxe