Připravované akce

  • 1

Aktivity AVZ

Koncepce zařazení sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací mezi zásady formulované v rámci § 6 ZZVZ jako povinnost pro všechny zadavatele a všechny veřejné zakázky, jak vyplývá z návrhu dílčí novely ZZVZ v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností,   je dle názoru AVZ nešťastná a z hlediska zadávací praxe v mnoha případech těžko uchopitelná. Ambicí AVZ je zajistit v této věci příslušnou odbornou diskusi a pokusit se najít konstruktivní řešení prostřednictvím kulatého stolu, kterého se zúčastnili všichni významní aktéři, tj. zástupci MMR, MPSV, ÚOHS, zástupci zadavatelů, auditních orgánů, ale i zástupci  Parlamentu ČR. Akce byla vyhrazena pouze zvaným osobám. 

  • on-line setkání prostřednictvím Webmeeting
  • úterý  3. listopadu 2020
  • 9.30 h. - 11:30 h.

Díky věcné diskusi se podařilo získat politickou podporu senátorů Ing. Petra Šilara a Ing. Miroslava Balatky pro podání pozměňovacího návrhu, který nakonec dle usnesení č. 239 ze dne 4. listopadu 2020 senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu celou předmětnou X. část zákona vypouští.

AVZ na základě závěrů diskuse se sice přiklonila k mírnější variantě pozměňovacího návrhu v podobě přijetí legisvakanční lhůty k předmětné části zákona, nicméně i jeho výslednou podobu  dle citovaného usnesení vítá.

Další legislativní proces k předmětnému zákonu budeme nadále sledovat a o jeho průběhu Vás informovat.

Více k dané problematice viz: