Připravované akce

  • 1

Aktivity AVZ

S praktickými řešeními dané problematiky seznámili  Mgr. Tomáš Machurek, MT Legal s.r.o. , a JUDr. Csaba Csorba z HAVEL & PARTNERS , Mgr.  Bc. Jana Dubcová, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje, Ing. Pavel Antonín Eger z Tender systems s.r.o.

  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
  • středa 9. září a 2020 od 14,00 h.
  • 14:00 - 18:00

Význam centrálního nakupování, jakož i dynamických nákupních systémů s tlakem na uplatňování principů 3E (hospodárnosti, efektivity a účelnosti) roste a bude větší i s ohledem na připravovanou novelu ZZVZ, v níž dojde k úpravě konceptu nákupu zboží s proměnlivou cenou dle § 19 odst. 3 ZZVZ. Účastníkům, kteří se akce zúčastnili  mj. též online, byl představen proces zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému (DNS) s ohledem na jeho specifika, jakož i  problematické aspekty a dosavadní rozhodovací praxi.  Dále byl prezentován příklad centrálního nakupování na úrovni kraje a  způsob použití elektronického katalogu v zadávacím řízení. 

zastita ministryne 2019 2

Akce byla uspořádána v souladu s opatřeními a hygienickými pravidly vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen "MZ").