Připravované akce

  • 1

Aktivity AVZ

Úpravou navrhovaných ustanovení Vás seznámili zástupci MMR, Mgr. Pavel Herman a Mgr. Markéta Adámková. 
 
středa 17. června 2020 od 14,00 h.
Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Účastníci měli možnost seznámit se s obsahem připravované zásadní novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). K novele bylo původně přistoupeno v reakci na výtky EK k nedostatečné transpozici některých pravidel stanovených v zadávacích směrnicích do českého právního řádu. MMR se však rozhodlo, že v rámci novelizace zároveň odstraní i některé aplikační nejasnosti v ZZVZ, zpřesní některé instituty a vyjasní pravidla pro jejich užití.

Předpokládaný program:

  • 14.00 – 15.30 h. Prezentace I. část
  • 15.30 - 16.00 Přestávka - budou-li to umožňovat hygienická opatření, bude k dispozici obvyklé občerstvení
  • 16.00 – 17.30 h. – Prezentace II. část a diskuse
  • 17.30 - 18.00 h. - Číše vína - budou-li to umožňovat hygienická opatření

Akce byla uspořádána v souladu s opatřeními a hygienickými pravidly vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen "MZ"). Hygienická opatření platná v tuto chvíli. 

Kapacita akce byla omezena na 100 osob. 

Pro ty, kteří se akce nemohli zúčastnit osobně měli možnost  videostream live, příp. sledovat záznam z akce.