Připravované akce

  • 1

Aktivity AVZ

Problematikou provedli Mgr. Tomáš Machurek a Mgr. Zuzana Profousová (MT Legal s.r.o.), Mgr. Adéla Havlová, LL.M. (Havel & Partners, s.r.o.) a Mgr. Pavlína Trhalová (AK Jansta, Kostka spol. s r.o.).

úterý 26. května 2020 od 14,00 h. do 15.30 h.

Záznam z webináře zde: 

https://s1.webmeeting.cz/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=85a6a05c2ada9591f8b91869b7fa75b273539df6-1590489656323

Zaměřili jsme se na problematiku zadávání VZ a změn závazků ze smlouvy nejen v souvislosti s krizovým stavem. Byly probrány problémy zadavatelů a dodavatelů VZ, u jejichž řešení lze předpokládat přesah i do další zadavatelské praxe, ať už jako ponaučení pro řešení zadávání v příp. jakéhokoli krizového stavu či nepředvídané události, anebo jako důsledek zadání VZ v krizovém režimu.

Program:

  • Úvod Mgr. Tomáš Machurek
  • Zadávání VZ během a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vyvolanými pandemií nemoci COVID-19 (Mgr. Pavlína Trhalová)
  • Otázky vyloučení dodavatele ve vazbě na § 48/5 d) ZZVZ v souvislosti s mimořádnými opatřeními (Mgr. Zuzana Profousová)
  • Změny smluv v souvislosti s mimořádnými opatřeními (Mgr. Adéla Havlová, LL.M.)
  • Diskuse