Připravované akce

  • 1

Aktivity AVZ

Vhled do problematiky provedli kolegové Mgr. Ondrej Čurilla z AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. a Mgr. Michaela Machálková z AK MT Legal s.r.o. Panelové diskuse se zúčastnili Mgr. Pavel Herman a Mgr. Mojmír Florian. 
čtvrtek 27. února 2020 od 14,00 h.
Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12, Praha 1

Jak bezpečně postupovat v rámci § 46 ZZVZ při objasňování a doplňování nabídek s ohledem na dosavadní výklady a rozhodovací praxi dohledových orgánů? Ačkoli jsme se tématem objasnění a doplnění nabídek zabývali již v roce 2018, je zřejmé, že v současnosti dochází k profilaci možných řešení, a to i ve smyslu jejich limitace. Hranice nejsou zcela jednoznačné a dopady do zadávacího řízení jsou zásadní. 

Předpokládaný program:

  • 14.00 – 15.30 h. Úvod do problematiky aplikace § 46 s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi
    • Představuje § 46 ZZVZ skutečně posun v možnostech objasnění a doplnění nabídek – legislativní ukotvení v ZZVZ ve srovnání se směrnicí i předchozím ZVZ (AK Havel & Partners)
    • Dílčí aspekty, které v souvislosti s § 46 v současné aplikační praxi vyvstávají a činí problémy (Mgr. Michaela Machálková, AK MT Legal, s.r.o.)
  • 15.30 - 16.00 Kávová přestávka
  • 16.00 – 17.30 h. – Panelová diskuse nad možnostmi, limity aplikace § 46 ZZVZ, vč. praktických příkladů
  • 17.30 – 18.30 h. – Číše vína