Připravované akce

 • Říjnová konference AVZ 2021

  Zveme Vás na 13. ročník říjnové konference nazvané

  #verejnezakazkyaktualne #konference2021 #AVZ

  • Hotel Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč
  • 14. - 15. října 2019 od 10,00 h. (registrace od 9.30 h.)

  Registrovat se můžete na Úvod | AVZ konference.  Na uvedených webových stránkách naleznete i podrobnější informace ke konferenci.

  Těšíme se na setkání s Vámi.  

  Konference se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové a předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
   
  více informací
 • Tematické setkání "Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: výpočet, sčítání, vyhrazené změny a aktuální rozhodovací praxe"

  Připravili jsme pro Vás tematické setkání na téma stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, přičemž na tuto problematiku nahlédnou z různých úhlů pohledu Mgr. Mojmír Florian, ÚOHS, Mgr. Pavel Herman, MMR ČR, Mgr. Ondrej Čurilla z HAVEL & PARTNERS a JUDr. Karel Zuska a Mgr. Jana Kralovianská z HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI.

  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
  • čtvrtek 9. září 2021 od 14,00 h.
  • 14:00 - 18:00
  více informací
 • Termín konference a tematických setkání

  • Tematické setkání "Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: výpočet, sčítání, vyhrazené změny a aktuální rozhodovací praxe"
  • 9. září 2021 od 14.00 h. do 18.00 h.
  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

  • již 13. ročník "Velké" říjnové konference AVZ ve Valči (podrobnější informace níže) 
  • 14. - 15. října 2021 
  • Hotel Zámek Valeč, Valeč 1

  • Tematické setkání "Změny kvalifikace v zadávacím řízení i následně po uzavření smlouvy"
  • 2. prosince 2021 od 14.00 h. 
  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
  více informací
 • Zveme Vás na certifikovaná školení pořádaná CCConsulting s.r.o.

  Zveme Vás na akce pořádané naším partnerem CCConsulting. s.r.o., které naleznete pod odkazem Školení | Česká asociace konzultačních inženýrů (cace.cz)

  Jedná se především o program veřejných certifikovaných školení s názvem „Škola FIDIC“: tj. základní 4 denní školení FIDIC a 3 jednodenní nástavbová.  Zájemci se mohou přihlásit na nejbližší termín:  

  Členové AVZ platí zvýhodněný účastnický poplatek.

  více informací
 • 1
 • 2

Aktivity AVZ

Seznámení s připravovanou zásadní novelou ZZVZ

 

Problematikou provedou a o své zkušenosti se podělí Mgr. Markéta Dlouhá (ÚOHS), Mgr. Markéta Adámková (MMR), Mgr. Adéla Havlová, LL.M. (HAVEL & PARTNERS)

 • on-line setkání - webinář
 • úterý 27. dubna 2021
 • 13:00 - 15:30

Problematikou provedli a o své zkušenosti se podělili Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS), Mgr. Eva Faltusová (Česká komora architektů), Mgr. Bc. Libor Novák (Správa železnic, státní organizace), JUDr. Simona Galouskova (Ředitelství silnic a dálnic ČR) aj.

 • on-line setkání - webinář
 • čtvrtek 25. března 2021
 • 13:00 - 15:30
 • možnost objednat si záznam ze setkání 

V rámci on-line setkání prezentovali naši členové, kteří se OVZ již nějakou dobu zabývají a mají chuť se s ostatními  podělit o své praktické zkušenosti z aplikace odpovědného zadávání. O své zkušenosti se s Vámi podělí  Mgr. Jakub Váňa, KÚ Jihomoravského kraje, Mgr. Jan Slezák, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Mgr. Zdeněk Cvejn, Rektorát Univerzity Karlovy, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Povodí Vltavy, státní podnik, JUDr. Simona Galousková, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Rajman, Česká televize.

 • on-line setkání - webinář
 • středa 27. ledna 2021
 • 13:00 - 16:00

První relevantní a zaručené informace k aplikaci dílčí novely ZZVZ zavádějící principy odpovědného zadávání a inovací do běžné zadávací praxe, které poskytli  Mgr. Pavel Herman (MMR), Mgr. Tomáš Machurek (MT Legal s.r.o.), Mgr. Adéla Havlová, LL.M.  (Havel & Partners) , Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D. (MPSV), Mgr. Daniel Hájek (MŽP) aj.

 • on-line setkání - webinář
 • středa 13.  ledna 2021
 • 13:00 - 15:30

Jak nejlépe zadat VZ na IT? Jaký druh zadávacího řízení zvolit? Na jaké zadávací podmínky nezapomenout? Jakých nejčastějších chyb se zadavatelé VZ na IT dopouštějí?  A jaké jsou vůbec trendy při zadávání VZ na IT? Odpovědi jsme hledali v rámci on-line setkání s našimi přednášejícími.

 • on-line setkání - webinář
 • pondělí 14. prosince 2020
 • 13:00 - 15:00

Koncepce zařazení sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací mezi zásady formulované v rámci § 6 ZZVZ jako povinnost pro všechny zadavatele a všechny veřejné zakázky, jak vyplývá z návrhu dílčí novely ZZVZ v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností,   je dle názoru AVZ nešťastná a z hlediska zadávací praxe v mnoha případech těžko uchopitelná. Ambicí AVZ je zajistit v této věci příslušnou odbornou diskusi a pokusit se najít konstruktivní řešení prostřednictvím kulatého stolu, kterého se zúčastnili všichni významní aktéři, tj. zástupci MMR, MPSV, ÚOHS, zástupci zadavatelů, auditních orgánů, ale i zástupci  Parlamentu ČR. Akce byla vyhrazena pouze zvaným osobám. 

 • on-line setkání prostřednictvím Webmeeting
 • úterý  3. listopadu 2020
 • 9.30 h. - 11:30 h.

V rámci on-line setkání prezentovali a nad položenými dotazy diskutovali Mgr. Adéla Havlová (HAVEL & PARTNERS), Mgr. Tomáš Machurek (MT Legal s.r.o., advokátní kancelář), Mgr. Pavel Herman (MMR ČR) a Mgr. Kamil Jelínek (Krajský soud v Brně).

 • on-line setkání - webinář
 • středa 21. října 2020
 • 14:00 - 15:45

S praktickými řešeními dané problematiky seznámili  Mgr. Tomáš Machurek, MT Legal s.r.o. , a JUDr. Csaba Csorba z HAVEL & PARTNERS , Mgr.  Bc. Jana Dubcová, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje, Ing. Pavel Antonín Eger z Tender systems s.r.o.

 • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
 • středa 9. září a 2020 od 14,00 h.
 • 14:00 - 18:00

Úpravou navrhovaných ustanovení Vás seznámili zástupci MMR, Mgr. Pavel Herman a Mgr. Markéta Adámková. 
 
středa 17. června 2020 od 14,00 h.
Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1

Jaká rozhodnutí z poslední doby posunula výkladovou či aplikační praxi při zadávání VZ? Aneb porovnejte svou dosavadní praxi s pohledem ÚOHS a soudů 

16. června 2020, od 8:30 do 14:30 hodin
The Icon Hotel & Lounge, V Jámě 1263/6, 111 21 Praha