Dovolujeme si informovat o aktualizaci plánu akcí AVZ pro letošní rok - došlo především ke změně tématu Tematického setkání naplánovaného na 14. září 2023, kde se budeme věnovat "Využití AI ve veřejném zadávání"