Připravujeme pro Vás tematické setkání věnované problematice poddodavatelů v zadávacím řízení, ale také při plnění veřejné zakázky samotné. Zaměříme se na zákonné ukotvení poddodavatelů v ZZVZ, kategorie poddodavatelůvyhrazená plnění i na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže související s problematikou poddodavatelů. Diskutovat budeme také o praktických problémech, které vyvstávají v případě využívání poddodavatelů v zadávacím řízení či v rámci jeho plnění, o možnostech nahrazení poddodavatele jiným poddodavatelem a také např. o povinnostech zadavatelů i dodavatelů souvisejících s aplikací mezinárodních sankcí a zjišťováním skutečných majitelů. Úvodem tematického setkání provede JUDr. Vlastimil Fidler z Ministerstva pro místní rozvoj, o rozhodovací praxi ÚOHS související s poddodavateli pohovoří Mgr. Mojmír Florian (ÚOHS). V druhé půli tematického setkání se zaměříme na praktické problémy s poddodavatelstvím spojené, panelové diskuse se zúčastní Ing. Romana Smetánková, Ph.D. (Ernst & Young), Ing. Martina Bufková Rychecká (Compet Consult) a další.     

  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
  • úterý 14. února 2023
  • 14:00 - 17:30

V druhé půli tematického setkání bude vyhrazen časový prostor pro dotazy účastníků, účastníci na livestreamu budou moci vznášet své dotazy v průběhu akce prostřednictvím on-line chatu. 

Předpokládaný program setkání: 

14:00 - 14:45 Zákonné ukotvení poddodavatelů v ZZVZ - JUDr. Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
14:45 - 15:30 Rozhodovací praxe ÚOHS související s problematikou poddodavatelů - Mgr. Mojmír Florian, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)    
15:30 - 16:00 Coffeebreak
16:00 - 16:45 Praktické problémy při využívání poddodavatelů v zadávacích řízeních i v rámci plnění veřejné zakázky - přednášející bude upřesněn (v řešení)
16:45 - 17:30 Panelová diskuse a možnost pokládání dotazů účastníky tematického setkání - za účasti Ing. Romana Smetánková, Ph.D. (Ernst & Young), Ing. Martina Bufková Rychecká (Compet Consult) 
17.30 - 18.00 Číše vína

Pořadatel si vyhrazuje možnost změny programu.            

                                        

Registrujte se, prosím, včas, nejpozději však do 10. 2. 2023. V případě naplnění kapacity může být registrace účastníků ukončena dříve. 

Členové AVZ
Akce se může zúčastnit vždy až 6 účastníků za člena AVZ. 
První účastník za člena AVZ má vstup na akci zdarma a každý další za účastnický poplatek 1000,- Kč bez DPH. (Počet účastníků je limitován kapacitou sálu). 

Nečlenové AVZ
Akce se mohou účastnit vždy až 2 zástupci jedné organizace / firmy / samostatně hospodařící organizační složky. 
Vstupní poplatek pro nečleny činí 2200 Kč bez DPH / 1 osobu


Nemůžete-li se akce zúčastnit osobně, můžete se zaregistrovat k účasti formou
videostream live.
Po skončení akce Vám bude následující pracovní den zaslán záznam setkání.
Videostream live je zpoplatněn:
Členové AVZ 550,- Kč bez DPH/ 1 přístup
Účastníci z řad nečlenů AVZ platí 1000 Kč bez DPH / 1 přístup

Členové ARI mají v případě jakékoliv formy účasti 10 % slevu z nečlenského vstupního poplatku. Pro využití slevy je třeba do přihlášky uvést skutečnost, že jste členem ARI.

Přihláška na akci AVZ /příp. její livestream

Přihláška je platná pouze v případě, že se Vám po jejím odeslání zobrazí zpráva o úspěšné registraci a na Vámi zadaný email přijde potvrzení o přijetí Vašich údajů. V případě problémů pište na asociacevz@asociacevz.cz.  Fakturu (daňový doklad) obdržíte na Vámi zadaný email; přejete-li si ji zaslat jiným způsobem, uveďte to prosím do poznámky. 

Kontaktní osoba

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Fakturační údaje

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Doporučení a jiné informace

Invalid Input

Účastníci

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Vaše registrace je platná po obdržení potvrzovacího e-mailu. Účastnický poplatek lze uhradit pouze převodem na účet č. 510 333 999/2700 (UniCredit Bank). Registraci pro videostream lze zrušit nejpozději 4 pracovní dny před konáním akce. K pozdějším zrušením a omluvám z účasti na akci se nepřihlíží.

V případě registrace na live-stream Vám bude 1 pracovní den před akcí zaslán odkaz, jehož prostřednictvím můžete sledovat tematické setkání online. Technické podmínky pro správnou funkci videostream Vám zašleme v textu potvrzovacího e-mailu.