Zveme Vás na tematické setkání zaměřené na povinnosti související se zjišťováním absence střetu zájmů či zjišťováním skutečných majitelů a s problematikou aplikací mezinárodních sankcí (ekonomických i individuálních) uvalených nejen v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Úvodní slovo pronese zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, své zkušenosti z praxe s aplikováním uvedených povinností Vám předají zástupci vysokých škol (Univerzity Karlovy,  Vysoké školy chemicko-technologické, Jihočeské univerzity a Mendelovy univerzity), poté Vám představíme aplikace pomáhající dohledávat vazby, kontrolovat sankce atd. (DATLAB, CRIBIS) a v závěrečné části vystoupí zástupce Ministerstva spravedlnosti a zástupci auditního orgánu Ministerstva financí.

  • Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1
  • čtvrtek 8. prosince 2022
  • 14:00 - 17:30

Kam až sahají a kde, či zda vůbec někde a někdy, končí povinnosti kladené na subjekty účastnící se zadávání veřejných zakázek v souvislosti se zjišťováním absence střetu zájmů, popř. lze mu účelně předcházet či zamezovat, a s mezinárodními sankcemi? Jste si jisti tím, co vše by měl zadavatel vědět (zjišťovat) o dodavatelích a jejich poddodavatelích, aby neporušil mezinárodní sankce, a co by měl zjišťovat také dodavatel o svých poddodavatelích? Co bude "stačit" k prokázání, že jste jako zadavatel či dodavatel udělal a zjistil maximum, co bylo v danou chvíli možné, abyste dodrželi nařízené povinnosti? A je situace obtížnější u dotovaných zakázek? Opravdu je "nezbytné" kontrolovat střet zájmů, skutečné majitele a mezinárodní sankce i ve chvíli, kdy si "jen" jdete pořídit tužku do papírnictví? Přijďte s námi diskutovat o aktuálních tématech, která hýbou zakázkovým světem. 

Dotazy budete mít možnost pokládat přednášejícím v závěru jejich příspěvků. Účastníci na livestreamu budou moci vznášet své dotazy v průběhu akce prostřednictvím on-line chatu. Možnost zaslat své dotazy v předstihu před tematickým setkáním máte již nyní prostřednictvím připraveného formuláře: Dotazy k Tematickému setkání "Rozrůstající se chobotnice střetu zájmů, zjišťování skutečných majitelů a sankcí".

Předpokládaný program setkání: 

14:00 - 14:30 Zákonný rámec povinností (nejen dle ZZVZ) - JUDr. Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
14:30 - 15:30 Vystoupení zástupců vysokých škol - Ing. Vojtěch Malina (Univerzita Karlova), Mgr. Iveta Farkačová (Mendelova univerzita v Brně), Bc. Radka Madarová, LL.M. (Jihočeská univerzita), Ing. Jiří Prokš (Vysoká škola chemicko-technologická)   
15:30 - 16:00 Coffeebreak
16:00 - 16:30 Vystoupení zástupců DATLAB a CRIF (CRIBIS) - Jiří Skuhrovec (DATLAB) a Ondřej Bartoň (CRIF)
16:30 - 17:30 Vystoupení zástupce Ministerstva spravedlnosti a zástupců auditního orgánu Ministerstva financí - JUDr. Jiří Kapras (ředitel odboru střetu zájmů a boje proti korupci, MSp) a Mgr. Stanislav Bureš a Mgr. Jaroslav Gramel (auditní orgán MF) 

Pořadatel si vyhrazuje možnost změny programu.                                                      

Registrujte se, prosím, včas, nejpozději však do 5. 12. 2022. V případě naplnění kapacity může být registrace účastníků ukončena dříve. 

Členové AVZ
Akce se může zúčastnit vždy až 6 účastníků za člena AVZ. 
První účastník za člena AVZ má vstup na akci zdarma a každý další za účastnický poplatek 1000,- Kč bez DPH. (Počet účastníků je limitován kapacitou sálu). 

Nečlenové AVZ
Akce se mohou účastnit vždy až 2 zástupci jedné organizace / firmy / samostatně hospodařící organizační složky. 
Vstupní poplatek pro nečleny činí 2200 Kč bez DPH / 1 osobu


Nemůžete-li se akce zúčastnit osobně, můžete se zaregistrovat k účasti formou
videostream live.
Po skončení akce Vám bude následující pracovní den zaslán záznam setkání.
Videostream live je zpoplatněn:
Členové AVZ 550,- Kč bez DPH/ 1 přístup
Účastníci z řad nečlenů AVZ platí 1000 Kč bez DPH / 1 přístup

Členové ARI mají v případě jakékoliv formy účasti 10 % slevu z nečlenského vstupního poplatku. Pro využití slevy je třeba do přihlášky uvést skutečnost, že jste členem ARI.

Přihláška na akci AVZ /příp. její livestream

Přihláška je platná pouze v případě, že se Vám po jejím odeslání zobrazí zpráva o úspěšné registraci a na Vámi zadaný email přijde potvrzení o přijetí Vašich údajů. V případě problémů pište na asociacevz@asociacevz.cz.  Fakturu (daňový doklad) obdržíte na Vámi zadaný email; přejete-li si ji zaslat jiným způsobem, uveďte to prosím do poznámky. 

Kontaktní osoba

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Fakturační údaje

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Doporučení a jiné informace

Invalid Input

Účastníci

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Vaše registrace je platná po obdržení potvrzovacího emailu. Účastnický poplatek lze uhradit pouze převodem na účet č. 510 333 999/2700 (UniCredit Bank). Registraci pro videostrem lze zrušit nejpozději 4 pracovní dny před konáním akce. K pozdějším zrušením a omluvám z účasti na akci se nepřihlíží.

V případě registrace na live-stream Vám bude 1 pracovní den před akcí zaslán odkaz, jehož prostřednictvím můžete sledovat tematické setkání online. Technické podmínky pro správnou funkci videostream Vám zašleme v textu potvrzovacího emailu.