Rychlý kontakt

Asociace pro veřejné zakázky
tel.: +420 776 021 736
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výhody pro členy

vyhody-info-icon

snadný a bezplatný
přístup k informacím

Snadný a bezplatný přístup k informacím z oboru na jednom místě, ať už se jedná o monitoring tisku, rozhodnutí ÚOHS, informace týkající se legislativy v oblasti veřejných zakázek a PPP, informace z odborných platforem zabývajících se oblastí zadávání veřejných zakázek a další. 

vyhody-lidi-icon 

pravidelná setkání
se specialisty z oboru

Zcela bezplatné či podstatně zvýhodněné vstupy na semináře a konference pořádané AVZ i jinými organizacemi.
Možnost kvalitního vzdělávání s garancí odbornosti v oblasti veřejných zakázek se zaměřením na praktickou aplikaci, interakci mezi zadavateli, možnost řešení aktuálních problémů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

 vyhody-euro-icon

bezplatné či zvýhodněné
vstupy na semináře

Pravidelná setkání se specialisty z oboru a výhodu výměny zkušeností.
Příležitost podílet se na legislativním procesu (tvorba a připomínkování zákonů).
Výhoda možnosti konzultací s předními odborníky.
Přístup ke vzdělávacím a prezentačním materiálům zdarma.

 vyhody-prezentace-icon

příležitost propagace
vlastní společnosti

Příležitost propagace vlastní firmy na webových stránkách AVZ a na akcích pořádaných AVZ.
Možnost participace na partnerství s renomovanými organizacemi či autoritami působícími v oblasti veřejných zakázek (ÚOHS, MMR, APPP, apod.).
Záštitu nezávislé, kvalifikované a transparentní instituce.

 1. Přihláška ke členství

  v Asociaci pro veřejné zakázky se sídlem Praha 3, Husitská 344/63, PSČ 130 00., IČ: 27032302, která je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, registrovaným Ministerstvem vnitra ČR dne 17. května 2006.

 2. Identifikační údaje zájemce

 3. Obchodní firma / jméno a příjmení*povinné pole
  Chybné zadání
 4. Sídlo / místo podnikání*povinné pole
  Chybné zadání
 5. Oprávněn k jednání*povinné pole
  Chybné zadání
 6. IČO*povinné pole
  Chybné zadání
 7. Postavení zájemce

 8. Invalid Input
 9. Kontaktní osoba

 10. Jméno a příjmení*povinné pole
  Chybné zadání
 11. Telefon*povinné pole
  Chybné zadání
 12. Email*povinné pole
  Chybné zadání
 13. Adresa pro doručování
  Invalid Input
 14. Funkce
  Invalid Input
 15. Členský příspěvek

 16. Invalid Input
 17. Platba za služby

 18. Invalid Input
 19. Vyjádření zájemce

  Zájemce o členství v Asociaci prohlašuje, že se seznámil s posláním, činností a stanovami Asociace a že s nimi bezvýhradně podpisem této přihlášky souhlasí. Zájemce rovněž prohlašuje, že splňuje podmínky pro členství v Asociaci, které jsou součástí této přihlášky. Zájemce určuje osobu uvedenou výše, jako osobu kontaktní pro záležitosti Asociace a stanoví, že tato osoba je oprávněna k jednání jménem zájemce ve věcech související s členstvím v Asociaci, jakož i k výkonu práv, jež plynou zájemci z členství v Asociaci. Zájemce se zavazuje, že v případě přijetí za člena Asociace bude jednat v souladu se stanovami Asociace. Zájemce si je vědom skutečnosti, že naplňování cílů Asociace je podmíněn dostatečným finančním krytím, jehož zdrojem jsou zejména členské příspěvky nebo platby členů za služby Asociace. Při tomto vědomí se zájemce zavazuje v případě přijetí za člena Asociace platit tyto členské příspěvky nebo platby za služby Asociace řádně a včas.

 20. Ochrana proti spamu
  Ochrana proti spamu
  Invalid Input