Rychlý kontakt

Asociace pro veřejné zakázky
tel.: +420 776 021 736
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři asociace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) provádí metodické řízení procesu zadávání veřejných zakázek a spoluzajišťuje přípravu souvisejících právních norem. Kromě toho se MMR podílí na tvorbě celostátní koncepce v oblasti spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership - PPP). MMR je správcem „Informačního systému o veřejných zakázkách“ a Portálu o veřejných zakázkách a koncesích.

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

UOHS

 

Úřad dohlíží na zadávání veřejných zakázek a koncesí, čímž zajišťuje větší transparentnost při vynakládání veřejných prostředků, přezkoumává úkony zadavatelů veřejných zakázek, provádí kontroly u zadavatelů, podílí se na tvorbě a úpravách legislativy týkající se veřejných zakázek a koncesí.

Monitoruje a poskytuje poradenství v otázkách veřejné podpory v ČR, aby její poskytování bylo v souladu s platnými pravidly Evropských společenství. Posláním Úřadu je rovněž zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům.

Asociace pro rozvoj infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury

 

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství.

Formou odborných diskuzí, návrhů a doporučení proaktivně prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe. ARI propaguje alternativní metody zadávání a financování, které umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury ČR. Sdružuje více jak 55 členů. Více na www.ceskainfrastruktura.cz.

Gov Daily

Gov Daily

GovDaily je unikátní denní zpravodajství z veřejné správy, určené pro podnikatele, kteří chtějí mít přehled o tom, co ovlivňuje jejich business. Předplatitelé tak každé ráno najdou ve své e-mailové schránce .pdf s nejaktuálnějšími informacemi o personálních změnách na úřadech a ministerstvech, veřejných zakázkách, nové legislativě či důležitých akcích. Součástí deníku GovDaily je také aktuální přehled veřejných zakázek.

GovDaily vychází jako jediné zpravodajství tohoto typu také v anglickém jazyce. Obě jazykové verze můžete vyzkoušet na dva týdny zdarma na www.govdaily.cz

Moderní obec

Moderní obec

Moderní obec je odborný měsíčník pro volené představitele územní samosprávy i zaměstnance veřejné správy. Přináší základní informace a zkušenosti z fungování obcí, měst i krajů, jejich financování a dalšího rozvoje včetně využívání podpory z národních a evropských zdrojů. V časopise nechybí ani témata z oblasti životního prostředí, odpadového hospodářství a rozvoje základní infrastruktury, výstavby a údržby bytového fondu, využívání informačních technologií či řízení lidských zdrojů. Silnou tradici mají rovněž rubriky Legislativa a Právní poradna.

Lexikon VZ s.r.o.

Společnost Lexikon VZ s.r.o., je provozovatelem jedinečné webové aplikace LeXikon VZ  www.lexikonvz.cz, která nabízí nejen základní, ale i další důležité, zajímavé a aktuální informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a k zákonu 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v jeho aktuálním znění, zejména pak aktuální rozhodovací praxi týkající se oblasti veřejných zakázek. Cílem této webové aplikace je zjednodušení přístupu k informacím týkajících se zákonné úpravy a usnadnit tak uživateli nalezení odpovědi na jeho otázky či možností výkladu zákona. Hlavním cílem při průběžném aktualizování dat je neustálé zkvalitňování obsahu a zajištění aktuálnosti informací obsažených v aplikaci LeXikon VZ, a tím zvýšení informační podpory zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek a široké odborné veřejnosti v České republice.

APUeN

APUeN

APUeN - Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce, asociace pro standardizaci a rozvoj elektronických výběrových řízení

 

 

www.verejnyportal.cz

Veřejný Portál

 

Tento portál je určen zadavatelům veřejných zakázek a uchazečům o ně. Najdete zde přehled všech zadaných veřejných zakázek, včetně odkazů na tyto zakázky na stránkách zadavatelů. VEŘEJNÝPORTÁL.CZ umožňuje zakázky libovolně prohlížet. Rovněž nabízí možnost odběru e-mailového avíza na zakázky.

VZ24.cz

VZ24.cz

Nový zpravodajský portál o veřejných zakázkách vz24.cz. Denní zpravodajství » Kauzy » Informace z regionů » Aktuální komentáře » Sloupek odborníka » Lidé ve VZ » Legislativa » Přehledný katalog veřejných zakázek » Statistiky » Týdenní souhrn novinek na mail » Zpravodaj vz24.cz » Lidé ve VZ» a další informace z oblasti veřejných zakázek na www.vz24.cz.