Rychlý kontakt

Asociace pro veřejné zakázky
tel.: +420 776 021 736
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Burza práce

Odborný referent pro oblast veřejných zakázek - tř. 9

 

Logo - česká verze

Středočeský kraj vyhlašuje 29. 4. 2020 výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst na pozici odborný referent pro oblast veřejných zakázek (tř.9).  

Podrobnosti naleznete v detailu tohoto článku. 

 Místo výkonu práce:   Praha   
Sjednaný druh práce:  odborný referent pro oblast veřejných zakázek
Platové zařazení:     platová třída 9 podle nařízení vlády č.  341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Pracovní poměr:    na dobu neurčitou
Datum nástupu:     po ukončení výběrového řízení

 

Charakteristika vykonávané práce:  Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj či jeho příspěvková organizace, zpracování materiálů v oblasti veřejných zakázek předkládaných orgánům kraje, spolupráce s ostatními odbory krajského úřadu
a příspěvkovými organizacemi kraje při zpracovávání zadávacích dokumentací a zajištění vlastního průběhu veřejných zakázek.

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

 

Požadujeme:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • výhodou je znalost problematiky veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů (např. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 129/2000 Sb., krajské zřízení, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • znalost práce na PC MS Office -  na velmi dobré úrovni
 • praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek výhodnou
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • znalost programu GINIS výhodou
 • znalost elektronického nástroje E-ZAK výhodou
 • profesionální přístup a jednání
 • schopnost stanovit prioritu úkolů
 • organizační, komunikační a prezentační schopnosti
 • odolnost vůči zátěži a stresu
 • schopnost týmové spolupráce

 Nabízíme:

 • dobré pracovní podmínky
 • pružnou pracovní dobu
 • výhodnou polohu pracoviště (Praha 5) 
 • další profesní rozvoj
 • zajímavé benefity (5 dnů zdravotního a 2 dny pracovního volna, stravenky, flexi passy, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvek na ošacení, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací), možnost stravování v budově úřadu, posilovna.


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště, a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

Formulář přihlášky naleznete na www.kr-stredocesky.cz, volná pracovní místa.

K přihlášce uchazeč připojí:

 •  strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • ověřenou  kopii dokladu o  nejvyšším dosaženém  vzdělání,  případně  osvědčení    o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 15. 5. 2020 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – referent pro oblast veřejných zakázek, tř. 9“.

Další informace Vám poskytne Mgr. Ivana Jindřichová, MPA, vedoucí Odboru krajského investora, tel.: 257 280 153, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.